لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(769)
چاپ مجدد (667)
تالیف (88)
ترجمه (1348)
تهران (1350)
شهرستان (86)
كودك و نوجوان (297)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1436) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قهرمانان المپ: قهرمان گمشده
نويسنده:ریک ریوردان ؛ مترجم:ثمین نبی‌پور - نشر افق - دیویی: 813.6 - 612 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 230000 ریال - 4 -829-369-964-978 انتخاب
2- این کتاب پر از عنکبوت است
نويسنده:دیوید وانگ ؛ مترجم:مرجان حمیدی ؛ ويراستار:شیدا محمدطاهر - کتاب آمه - دیویی: 813.6 - 458 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 400000 ریال - 1 -53-7033-600-978 انتخاب
3- دختر گمشده
نويسنده:گیلین فلین ؛ مترجم:آرش خیروی - میلکان - دیویی: 813.6 - 476 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 220000 ریال - 5 -25-7443-600-978 انتخاب
4- سیزده دلیل برای این که ...
نويسنده:جی آشر ؛ مترجم:فرمهر امیردوست ؛ ويراستار:فاطمه زرچی - میلکان - دیویی: 813.6 - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 200000 ریال - 7 -70-7845-600-978 انتخاب
5- بیگ‌ نیت، دردسرساز تمام عیار: اعجوبه‌ی کلاس
نويسنده:لینکلن پیرس ؛ مترجم:نسترن فتحی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 813.6 - 218 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1396 - 170000 ریال - 2 -12-8111-600-978 انتخاب
6- سیندر
نويسنده:ماریسا مییر ؛ مترجم:بهاره تقوی ؛ ويراستار:سیما قویدل - آذرباد - دیویی: 813.6 - 438 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 239000 ریال - 6 -10-8537-600-978 انتخاب
7- ‫‭Fangirl‏‫‭
نويسنده:Rainbow Rowell - جنگل - دیویی: 428.64 - 448 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 450000 ریال - انتخاب
8- کتابخانه‌ی ارواح
نويسنده:ریچارد دنی ؛ مترجم:مشهود غفارکنی ؛ ويراستار:فاطمه احمدی - خوب - دیویی: 813.6 - 126 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 160000 ریال - 9 -31-6513-622-978 انتخاب
9- تمام آنچه که هرگز به تو نگفتم
نويسنده:سلست نگ ؛ مترجم:مرضیه خسروی ؛ ويراستار:مهرانگیز اشراقی - کتاب کوله‌پشتی - دیویی: 813.6 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 180000 ریال - 5 -66-7642-600-978 انتخاب
10- نفر دیگری که در بهشت ملاقات می‌کنید: ادامه‌ی کتاب "در بهشت پنج نفر منتظر شما هستند"
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:ماندانا قهرمانلو - نشر قطره - دیویی: 813.54 - 198 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 220000 ریال - 3 -042-201-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 144