لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (1)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هویت، معرفت، مهارت
- شلفین - دیویی: 796.54220955 - 208 صفحه - جیبی (شومیز) - 10000 ریال - 5 -118-100-600-978 انتخاب
2- روش‌های اردوداری
تهيه و تنظيم:صمد نظری ؛ ويراستار:ناصر کرمانی - مرکز مدیریت‌ حوزه‌ علمیه ‌قم‌، دفتر انتشارات - دیویی: 796.540955 - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 30000 ریال - 3 -67-2638-964-978 انتخاب
3- چگونگی برگزاری اردو
نويسنده:حسن ملکی - آوای نور - دیویی: 796.54220955 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 20000 ریال - 8 -91-5819-964-978 انتخاب
4- سرزمین قلمدان‌های مرصع نیشابور: ویژه اردوهای فرهنگی و گردشگری
نويسنده:مریم محسنیان - شاملو - دیویی: 955.8252 - 60 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 12000 ریال - 7 -377-116-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1