لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (8)
تالیف (6)
ترجمه (2)
تهران (0)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- طب سوزنی پیشرفته
نويسنده:یوهانس بیشکو ؛ مترجم:نادعلی اسماعیلی ؛ مترجم:مجتبی کهکشانی - نادعلی - دیویی: 615.82595 - 268 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 110000 ریال - انتخاب
2- آموزش طب سوزنی گوش: تشخیص و درمان بیماریها از طریق لاله گوش (دوره پیشرفته)
نويسنده:نادعلی اسماعیلی - نادعلی - دیویی: 615.82595 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1393 - 105000 ریال - 3 -2-94910-964 انتخاب
3- آموزش طب سوزنی: درمان صد نوع بیماری: دوره متوسطه، 2
نويسنده:الکساندر منگ‌چاو-لای - نادعلی - دیویی: 615.82595 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 30000 ریال - 1 -3-94910-964 انتخاب
4- طب سوزنی پیشرفته
نويسنده:یوهانس بیشکو ؛ مترجم:نادعلی اسماعیلی ؛ مترجم:مجتبی کهکشانی - نادعلی - دیویی: 615.82595 - 268 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 90000 ریال - انتخاب
5- آموزش طب سوزنی: درمان صد نوع بیماری: دوره متوسطه، 2
نويسنده:الکساندر منگ‌چاو-لای - نادعلی - دیویی: 615.82595 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 25000 ریال - 1 -3-94910-964 انتخاب
6- آموزش طب سوزنی: درمان صد نوع بیماری: دوره متوسطه
نويسنده:الکساندر منگ‌چاو-لای ؛ مترجم:نادعلی اسماعیلی - نادعلی - دیویی: 615.82595 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 60000 ریال - 1 -3-94910-964 انتخاب
7- آموزش طب سوزنی گوش: تشخیص و درمان بیماریها از طریق لاله گوش (دوره پیشرفته)
نويسنده:نادعلی اسماعیلی - نادعلی - دیویی: 615.82595 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 50000 ریال - 3 -2-94910-964 انتخاب
8- آموزش طب سوزنی گوش: تشخیص و درمان بیماریها از طریق لاله گوش (دوره پیشرفته)
نويسنده:نادعلی اسماعیلی - نادعلی - دیویی: 615.82595 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 35000 ریال - 3 -2-94910-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1