لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (0)
تالیف (10)
ترجمه (2)
تهران (11)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مهارت‌های ضروری برای رادیو
نويسنده:پیتر استوارت ؛ مترجم:حمیدرضا نجفی ؛ ويراستار:سیدمحمد سجادی - طرح آینده - 632 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 180000 ریال - 6 -98-8828-964-978 انتخاب
2- تاریخ‌نگاری به شیوه رادیو BBC
نويسنده:صفورا برومند ؛ ويراستار:مراد مهدی‌نیا - طرح آینده - 188 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 6 -30-8828-964-978 انتخاب
3- رادیو رسانه رویاپرداز: نگاهی به کارکردهای رسانه رادیو
نويسنده:یدالله گودرزی ؛ ويراستار:فاطمه امجدیان - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 35000 ریال - 5 -0724-12-964-978 انتخاب
4- سور و سوگ در فرهنگ عامه لرستان و بختیاری
نويسنده:محمد حنیف - طرح آینده - 138 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 7 -33-8828-964-978 انتخاب
5- رادیو مصاحب مهربان
نويسنده:زهرا فدایی ؛ ويراستار:جواد بدیع‌الصنایع - شهید حسین فهمیده - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 7 -054-218-964-978 انتخاب
6- گونه‌های زبانی مناسب برنامه‌های رادیو
نويسنده:فاطمه دانایی ؛ ويراستار:مراد مهدی‌نیا - طرح آینده - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 6 -40-6246-600-978 انتخاب
7- فنون مصاحبه رادیویی
نويسنده:حمیدرضا نجفی ؛ ويراستار:مراد مهدی‌نیا - طرح آینده - 122 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 10000 ریال - 5 -37-8828-964-978 انتخاب
8- محتوای برنامه‌های رادیویی
نويسنده:گای استارکی ؛ مترجم:معصومه رحمتی‌امین ؛ ويراستار:نجمه حاج‌رجبعلی - طرح آینده - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 160000 ریال - 7 -30-6246-600-978 انتخاب
9- دستنامه تولید پیام و محتوای رادیویی
نويسنده:حمید قاسمی - اندیشه‌آرا - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 150000 ریال - 0 -3-97524-600-978 انتخاب
10- رادیو و آموزش جوامع روستایی ایران
نويسنده:بهرام جبارلوی‌شبستری ؛ ويراستار:کوروش معظمی‌گودرزی - طرح آینده - 440 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 5 -18-6246-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2