لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (0)
تالیف (10)
ترجمه (3)
تهران (12)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رادیو مصاحب مهربان
نويسنده:زهرا فدایی ؛ ويراستار:جواد بدیع‌الصنایع - شهید حسین فهمیده - دیویی: 791.44 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 7 -054-218-964-978 انتخاب
2- رادیو رسانه رویاپرداز: نگاهی به کارکردهای رسانه رادیو
نويسنده:یدالله گودرزی ؛ ويراستار:فاطمه امجدیان - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 791.44 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 35000 ریال - 5 -0724-12-964-978 انتخاب
3- سور و سوگ در فرهنگ عامه لرستان و بختیاری
نويسنده:محمد حنیف - طرح آینده - دیویی: 398.09555 - 138 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 7 -33-8828-964-978 انتخاب
4- تاریخ‌نگاری به شیوه رادیو BBC
نويسنده:صفورا برومند ؛ ويراستار:مراد مهدی‌نیا - طرح آینده - دیویی: 384.5440941 - 188 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 6 -30-8828-964-978 انتخاب
5- از ایده تا شنیده: آموزش گام به گام طرح‌نویسی و طراحی برنامه در رادیو
نويسنده:اکبر محمدی‌خانی ؛ مقدمه:علی دارابی - همسایه - دیویی: 791.44 - 308 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 320000 ریال - 6 -57-5281-600-978 انتخاب
6- رادیو، محتوا و ساختار
نويسنده:گای استارکی ؛ مترجم:عباس قارونی - دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی - دیویی: 791.44023 - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200 نسخه - 420000 ریال - 6 -56-8380-600-978 انتخاب
7- گونه‌های زبانی مناسب برنامه‌های رادیو
نويسنده:فاطمه دانایی ؛ ويراستار:مراد مهدی‌نیا - طرح آینده - دیویی: 302.23014 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 6 -40-6246-600-978 انتخاب
8- فنون مصاحبه رادیویی
نويسنده:حمیدرضا نجفی ؛ ويراستار:مراد مهدی‌نیا - طرح آینده - دیویی: 791.44028 - 122 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 10000 ریال - 5 -37-8828-964-978 انتخاب
9- دستنامه تولید پیام و محتوای رادیویی
نويسنده:حمید قاسمی - اندیشه‌آرا - دیویی: 791.44023 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 150000 ریال - 0 -3-97524-600-978 انتخاب
10- مجموعه مقالات اولین اجلاس جهانی رادیو (اردیبهشت 1387)
به‌اهتمام:علیرضا نوری ؛ ويراستار:مراد مهدی‌نیا - طرح آینده - دیویی: 791.44 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 4 -92-8828-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2