لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(33)
چاپ مجدد (26)
تالیف (59)
ترجمه (0)
تهران (56)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (59) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قوانین و مقررات اصناف و اماکن عمومی: نظام صنفی کشور - جرایم و تخلفات - نظام صنفی کشاورزی - اماکن عمومی ...
تدوين:جهانگیر منصور - دوران - دیویی: 346.550652 - 376 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 7 -49-6208-600-978 انتخاب
2- مجموعه قوانین و مقررات مربوط به امور نظام صنفی در ایران
تدوين:تورج دالکی - یکان - دیویی: 346.550652 - 610 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 2 -44-8870-964-978 انتخاب
3- حقوق نظام صنفی: براساس جدیدترین قانون نظام صنفی به انضمام قانون نظام صنفی و آیین‌نامه‌های اجرایی
نويسنده:مجید خسروی ؛ نويسنده:میلاد خسروی - ادبستان - دیویی: 346.550652 - 600 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 300 نسخه - 600000 ریال - 3 -111-196-600-978 انتخاب
4- مراجع مسوول در قانون نظام صنفی کشور
نويسنده:طاهره عسکری - طاهره عسکری - دیویی: 346.550652 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 15000 ریال - انتخاب
5- کتاب درسی: راهنمای آموزش اصناف ایران و دانستنی‌های لازم افراد صنفی ...
نويسنده:مجتبی برزآبادی‌فراهانی - اوستا فراهانی - دیویی: 346.550652 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2000 نسخه - 250000 ریال - 4 -76-8985-964-978 انتخاب
6- قوانین و مقررات اصناف و اماکن عمومی: نظام صنفی کشور - جرایم و تخلفات - نظام صنفی کشاورزی - اماکن عمومی ...
تدوين:جهانگیر منصور - دوران - دیویی: 346.550652 - 376 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 800 نسخه - 100000 ریال - 7 -49-6208-600-978 انتخاب
7- قانون نظام صنفی به انضام مقررات مرتبط با آخرین اصلاحات مشتمل بر آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی قانون نظام صنفی
تدوين:حسین طاهرمحمدی - گنج دانش - دیویی: 346.550652 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 2 -82-6244-600-978 انتخاب
8- آموزش ایجاد و فعالیت بنگاه‌های صنفی پوشاک (بر اساس دستورالعمل و مصوبات آموزش اصناف در قانون نظام صنفی)
تهيه كننده:ابوالقاسم آقاحسین‌شیرازی ؛ تهيه كننده:داود چراغی - شرکت چاپ و نشر بازرگانی - دیویی: 346.550652 - 276 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 5000 نسخه - 70000 ریال - 6 -289-468-964-978 انتخاب
9- راهنمای ایجاد و فعالیت واحد صنفی (بر اساس دستورالعمل و مصوبات آموزش اصناف در قانون نظام صنفی)
تهيه كننده:قاسم نوده‌فراهانی ؛ تهيه كننده:داود چراغی ؛ تهيه كننده:فاطمه تقوای‌سلیمی - شرکت چاپ و نشر بازرگانی - دیویی: 346.550652 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 120000 ریال - 3 -347-468-964-978 انتخاب
10- قانون نظام صنفی، اماکن، بهداشت: قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی بهداشتی به همراه قانون و مقررات صادرات و واردات ایران
تدوين:وحید زرینی ؛ تدوين:فاطمه تسلیم‌زارعی - خرسندی - دیویی: 346.550652 - 320 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 1500 نسخه - 60000 ریال - 7 -88-5310-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6