لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(35)
چاپ مجدد (28)
تالیف (63)
ترجمه (0)
تهران (59)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (63) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قوانین و مقررات مربوط به امور صنفی - اصناف
گردآورنده:عاطفه زاهدی - جاودانه - دیویی: 346.550652 - 472 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 55000 ریال - 1 -199-158-600-978 انتخاب
2- قانون نظام صنفی مصوب 1392
گردآورنده:داود چراغی - شرکت چاپ و نشر بازرگانی - دیویی: 346.550652 - 50 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 35000 ریال - 6 -362-468-964-978 انتخاب
3- مراجع مسوول در قانون نظام صنفی کشور
نويسنده:طاهره عسکری - طاهره عسکری - دیویی: 346.550652 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 15000 ریال - انتخاب
4- قوانین و مقررات اصناف و اماکن عمومی: نظام صنفی کشور - جرایم و تخلفات - نظام صنفی کشاورزی - اماکن عمومی ...
تدوين:جهانگیر منصور - دوران - دیویی: 346.550652 - 372 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 150000 ریال - 7 -49-6208-600-978 انتخاب
5- قوانین و مقررات نظام صنفی (با آخرین اصلاحات)
نويسنده:فاطمه سررشته‌ایزدموسی - میزبان - دیویی: 346.550652 - 224 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 90000 ریال - 6 -2-94018-600-978 انتخاب
6- مجموعه قانون نظام صنفی کشور و مقررات مربوط مشتمل بر: قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382؛ قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب 1392؛ ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 346.550652 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 130000 ریال - 6 -11-8804-600-978 انتخاب
7- حقوق نظام صنفی: براساس جدیدترین قانون نظام صنفی به انضمام قانون نظام صنفی و آیین‌نامه‌های اجرایی
نويسنده:مجید خسروی ؛ نويسنده:میلاد خسروی - ادبستان - دیویی: 346.550652 - 600 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 600000 ریال - 3 -111-196-600-978 انتخاب
8- قوانین و مقررات مربوط به امور صنفی - اصناف
گردآورنده:عاطفه زاهدی - جاودانه،جنگل - دیویی: 346.550652 - 512 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 130000 ریال - 4 -411-158-600-978 انتخاب
9- حقوق نظام صنفی به انضمام قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های اجرائی
نويسنده:مجید خسروی ؛ نويسنده:میلاد خسروی - اتحاد - دیویی: 346.550652 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 25000 ریال - 0 -81-8783-964-978 انتخاب
10- کتاب درسی: راهنمای آموزش اصناف ایران و دانستنی‌های لازم افراد صنفی ...
نويسنده:مجتبی برزآبادی‌فراهانی - اوستا فراهانی - دیویی: 346.550652 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 250000 ریال - 4 -76-8985-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7