لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (7)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- برندسازی رادیویی: راهنمای اصلی پادکست‌سازی و برندسازی رادیویی
نويسنده:گری بگین ؛ مترجم:عظیم فضلی‌پور ؛ ويراستار:زینب صادقی‌نژاد - متخصصان بدون مرز - دیویی: 791.440236 - 186 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 230000 ریال - 2 -03-9909-600-978 انتخاب
2- بازیگری در رادیو
نويسنده:آلن بک ؛ مترجم:معصومه امین - طرح آینده - دیویی: 791.44028 - 300 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 8 -00-8828-964 انتخاب
3- رادیو در عصر جهانی‌شدن
نويسنده:دیوید هندی ؛ مترجم:حمیدرضا نجفی - طرح آینده - دیویی: 384.54 - 342 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 25000 ریال - 5 -66-8828-964-978 انتخاب
4- درک رادیو
نويسنده:آندره کرایسل ؛ مترجم:معصومه عصام - طرح آینده - دیویی: 384.540941 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 30000 ریال - 0 -58-8828-964-978 انتخاب
5- رادیو
نويسنده:حمیدرضا آیت‌اللهی ؛ نويسنده:اسماعیل رمضانی ؛ نويسنده:احمد عسکری - فهم (وابسته به موسسه فرهنگ و هنر هدایت میزان) - دیویی: 791.44 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 40000 ریال - 9 -3-94937-600-978 انتخاب
6- مهارت‌های ضروری برای رادیو
نويسنده:پیتر استوارت ؛ مترجم:حمیدرضا نجفی ؛ ويراستار:سیدمحمد سجادی - طرح آینده - دیویی: 791.44 - 632 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 180000 ریال - 6 -98-8828-964-978 انتخاب
7- دستنامه تولید پیام و محتوای رادیویی
نويسنده:حمید قاسمی - اندیشه‌آرا - دیویی: 791.44023 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 0 -3-97524-600-978 انتخاب
8- رادیو، محتوا و ساختار
نويسنده:گای استارکی ؛ مترجم:عباس قارونی - دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی - دیویی: 791.44023 - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 420000 ریال - 6 -56-8380-600-978 انتخاب
9- محتوای برنامه‌های رادیویی
نويسنده:گای استارکی ؛ مترجم:معصومه رحمتی‌امین ؛ ويراستار:نجمه حاج‌رجبعلی - طرح آینده - دیویی: 791.44023 - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 160000 ریال - 7 -30-6246-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1