لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(553)
چاپ مجدد (696)
تالیف (1127)
ترجمه (122)
تهران (971)
شهرستان (278)
كودك و نوجوان (18)
كمك درسی و آموزشی (348)

تعداد یافت شده (1249) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Reading skillfully: a general English textbook for university students
نويسنده:نوید رحمانی ؛ نويسنده:سیداکبر میرحسنی - زبانکده - دیویی: 428.64 - 156 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1382 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 5 -32-6117-964 انتخاب
2- Active skills for reading: book 1
نويسنده:Neil J. Anderson - تکریم،مهران،آذران - دیویی: 428.64 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 2 -0186-4240-1 انتخاب
3- Active Context English 1
نويسنده:مرتضی زنگنه ؛ نويسنده:ایمان علی‌پور ؛ نويسنده:مهدی طاهری - پرتونگار توس - دیویی: 428.24 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 5 -0-91489-600-978 انتخاب
4- درک مطلب انگلیسی کنکور
نويسنده:کامران معتمدی ؛ نويسنده:مازیار موسوی - بین‌المللی گاج - دیویی: 425 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 20 سال 1389 - 5000 نسخه - 40000 ریال - 3 -23-9909-964-978 انتخاب
5- Reading and writing 2: (Oxford primary skill
نويسنده:Helen Casey - رهنما - دیویی: 428.24 - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 30000 ریال - انتخاب
6- Combination 1
نويسنده: هیات ‌مولفان - آهنگ - دیویی: 428 - 140 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1377 - 3000 نسخه - 5000 ریال - انتخاب
7- Oral Reproduction Of Stories
نويسنده:پرویز بیرجندی ؛ نويسنده:مهدی نوروزی‌خیابانی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 428.64 - 508 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1377 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 1 -034-459-964 انتخاب
8- Reading skillfully: a prerequisite English textbook for university students
گردآورنده:نوید رحمانی ؛ گردآورنده:سیداکبر میرحسنی - زبانکده - دیویی: 428.64 - 168 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 40 سال 1388 - 5000 نسخه - 28000 ریال - 7 -31-6117-964 انتخاب
9- Reading skillfully: a prerequisite English textbook for university students
گردآورنده:نوید رحمانی ؛ گردآورنده:سیداکبر میرحسنی - زبانکده - دیویی: 428.64 - 168 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 43 سال 1388 - 5000 نسخه - 28000 ریال - 7 -31-6117-964 انتخاب
10- Pro 1 (promoting reading objectives)
ويراستار:سمیرا کلاته ؛ نويسنده:محمدحسین برزویی ؛ نويسنده:فهیمه سمائی‌نیا - خط سفید - دیویی: 428.24 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 80000 ریال - 7 -51-6311-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 125