لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (1)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه مصور جانوران
تهيه و تنظيم:محمود معلم - ادیب مصطفوی - دیویی: 590.3 - 112 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 100000 ریال - 9 -42-8112-964-978 انتخاب
2- مجموعه مصور جانوران
تهيه و تنظيم:محمود معلم - ادیب مصطفوی - دیویی: 590.3 - 112 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 100000 ریال - 6 -43-8112-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1