لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (38)
تالیف (2)
ترجمه (54)
تهران (52)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (56) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید
نويسنده:آنتونی گیدنز ؛ مترجم:ناصر موفقیان - نشر نی - دیویی: 155.2 - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 1100 نسخه - 48000 ریال - 964-312-455-X انتخاب
2- ضمیر پنهان (نفس نامکشوف) پاسخ‌گوی مسایلی که بحران جهان معاصر پدید آورده است
نويسنده:کارل‌گوستاو یونگ ؛ مترجم:ابوالقاسم اسماعیل‌پور - کاروان - دیویی: 155.2 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 8 -42-7033-964-978 انتخاب
3- افسردگی: نابسامانی‌های خلقی: افسردگی، مانیا(شیدائی) و سایر غمزدگی‌ها
نويسنده:‏‫پیترسی وایبرو ؛ مترجم:جمشید احمدی - جمشید احمدی - دیویی: 616.895 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 2 -1126-00-622-978 انتخاب
4- من
نويسنده:مل تامپسون ؛ مترجم:سونا انزابی‌نژاد ؛ ويراستار:خشایار دیهیمی - نشر گمان - دیویی: 126 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 1300 نسخه - 120000 ریال - 8 -4-94072-600-978 انتخاب
5- من ناشناخته
نويسنده:کارل‌گوستاو یونگ ؛ مترجم:سیدمصطفی حسینی - علم - دیویی: 155.2 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 440 نسخه - 245000 ریال - 6 -026-246-622-978 انتخاب
6- من
نويسنده:مل تامپسون ؛ مترجم:سونا انزابی‌نژاد ؛ ويراستار:خشایار دیهیمی - نشر گمان - دیویی: 126 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1700 نسخه - 114000 ریال - 8 -4-94072-600-978 انتخاب
7- من
نويسنده:مل تامپسون ؛ مترجم:سونا انزابی‌نژاد ؛ ويراستار:خشایار دیهیمی - نشر گمان - دیویی: 126 - 228 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 1100 نسخه - 165000 ریال - 8 -4-94072-600-978 انتخاب
8- ضمیر پنهان (نفس نامکشوف) پاسخ‌گوی مسایلی که بحران جهان معاصر پدید آورده است
نويسنده:کارل‌گوستاو یونگ ؛ مترجم:ابوالقاسم اسماعیل‌پور - قطره - دیویی: 155.2 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 16 سال 1397 - 500 نسخه - 130000 ریال - 7 -165-119-600-978 انتخاب
9- تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید
نويسنده:آنتونی گیدنز ؛ مترجم:ناصر موفقیان - نشر نی - دیویی: 155.2 - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 1100 نسخه - 28000 ریال - 964-312-455-X انتخاب
10- خود ناشناخته (فرد در جامعه امروزی)
نويسنده:کارل‌گوستاو یونگ ؛ مترجم:مهدی قائنی - جامی - دیویی: 155.1954 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 700 نسخه - 150000 ریال - 2 -053-176-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6