لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (32)
تالیف (2)
ترجمه (47)
تهران (45)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (49) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عزت نفس (Self esteem)
نويسنده:سیما قزلباش ؛ نويسنده:مریم خسروی ؛ نويسنده:طاهره طلوعی‌پورلنجوانی - موجک - 74 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 2 -37-8307-600-978 انتخاب
2- من
نويسنده:مل تامپسون ؛ مترجم:سونا انزابی‌نژاد ؛ ويراستار:خشایار دیهیمی - نشر گمان - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 1300 نسخه - 130000 ریال - 8 -4-94072-600-978 انتخاب
3- تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید
نويسنده:آنتونی گیدنز ؛ مترجم:ناصر موفقیان - نشر نی - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 1100 نسخه - 48000 ریال - 964-312-455-X انتخاب
4- چگونه به ورزش فکر کنیم
نويسنده:دیمن یانگ ؛ مترجم:سما قرایی ؛ ويراستار:علیرضا اکبری - هنوز - 234 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 6 -41-6047-600-978 انتخاب
5- ضمیر پنهان (نفس نامکشوف) پاسخ‌گوی مسایلی که بحران جهان معاصر پدید آورده است
نويسنده:کارل‌گوستاو یونگ ؛ مترجم:ابوالقاسم اسماعیل‌پور‌مطلق - کاروان - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 7 -42-7033-964 انتخاب
6- تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید
نويسنده:آنتونی گیدنز ؛ مترجم:ناصر موفقیان - نشر نی - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1393 - 700 نسخه - 140000 ریال - 964-312-455-X انتخاب
7- ضمیر پنهان (نفس نامکشوف) پاسخ‌گوی مسایلی که بحران جهان معاصر پدید آورده است
نويسنده:کارل‌گوستاو یونگ ؛ مترجم:ابوالقاسم اسماعیل‌پور‌مطلق - کاروان - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 7 -42-7033-964 انتخاب
8- ضمیر پنهان (نفس نامکشوف) پاسخ‌گوی مسایلی که بحران جهان معاصر پدید آورده است
نويسنده:کارل‌گوستاو یونگ ؛ مترجم:ابوالقاسم اسماعیل‌پور‌مطلق - قطره - 106 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1393 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 7 -165-119-600-978 انتخاب
9- ضمیر پنهان (نفس نامکشوف) پاسخ‌گوی مسایلی که بحران جهان معاصر پدید آورده است
نويسنده:کارل‌گوستاو یونگ ؛ مترجم:ابوالقاسم اسماعیل‌پور‌مطلق - قطره - 106 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1391 - 770 نسخه - 35000 ریال - 7 -165-119-600-978 انتخاب
10- آیون: پژوهشی در پدیده‌شناسی "خویشتن"
نويسنده:کارل‌گوستاو یونگ ؛ مترجم:پروین فرامرزی ؛ مترجم:فریدون فرامرزی - شرکت به نشر - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1000 نسخه - 5 -0226-02-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5