لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (31)
تالیف (2)
ترجمه (45)
تهران (43)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (47) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ضمیر پنهان (نفس نامکشوف) پاسخ‌گوی مسایلی که بحران جهان معاصر پدید آورده است
نويسنده:کارل‌گوستاو یونگ ؛ مترجم:ابوالقاسم اسماعیل‌پور‌مطلق - قطره - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1392 - 880 نسخه - 55000 ریال - 7 -165-119-600-978 انتخاب
2- آیون: پژوهشی در پدیده‌شناسی "خویشتن"
نويسنده:کارل‌گوستاو یونگ ؛ مترجم:پروین فرامرزی ؛ مترجم:فریدون فرامرزی - شرکت به نشر - 290 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 6 -0226-02-964 انتخاب
3- زوج‌درمانی هیجان‌مدار: پویایی هیجان، عشق و قدرت
نويسنده:لسلی‌اس. گرینبرگ ؛ نويسنده:روندا گلدمن ؛ مترجم:محمدآرش رمضانی - ویرایش - 512 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 370000 ریال - 0 -03-8348-600-978 انتخاب
4- ضمیر پنهان (نفس نامکشوف) پاسخ‌گوی مسایلی که بحران جهان معاصر پدید آورده است
نويسنده:کارل‌گوستاو یونگ ؛ مترجم:ابوالقاسم اسماعیل‌پور‌مطلق - قطره - 106 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1391 - 770 نسخه - 35000 ریال - 7 -165-119-600-978 انتخاب
5- زوج‌درمانی هیجان‌مدار: پویایی هیجان، عشق و قدرت
نويسنده:لسلی‌اس. گرینبرگ ؛ نويسنده:روندا گلدمن ؛ مترجم:محمدآرش رمضانی - ویرایش - 528 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 270000 ریال - 0 -03-8348-600-978 انتخاب
6- آرامشی برای روح سفری به ماوراء وجود
نويسنده:مایکل سینگر ؛ مترجم:سپیده رحمت - مشکوه دانش - 308 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 210000 ریال - 0 -16-6821-600-978 انتخاب
7- من
نويسنده:مل تامپسون ؛ مترجم:سونا انزابی‌نژاد ؛ ويراستار:خشایار دیهیمی - نشر گمان - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 1300 نسخه - 120000 ریال - 8 -4-94072-600-978 انتخاب
8- من
نويسنده:مل تامپسون ؛ مترجم:سونا انزابی‌نژاد ؛ ويراستار:خشایار دیهیمی - نشر گمان - 228 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 1100 نسخه - 165000 ریال - 8 -4-94072-600-978 انتخاب
9- ضمیر پنهان (نفس نامکشوف) پاسخ‌گوی مسایلی که بحران جهان معاصر پدید آورده است
نويسنده:کارل‌گوستاو یونگ ؛ مترجم:ابوالقاسم اسماعیل‌پور‌مطلق - قطره - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1500 نسخه - 25000 ریال - 7 -165-119-600-978 انتخاب
10- افسردگی: نابسامانی‌های خلقی: افسردگی، مانیا(شیدائی) و سایر غمزدگی‌ها
نويسنده:‏‫پیترسی وایبرو ؛ مترجم:جمشید احمدی - جمشید احمدی - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 2 -1126-00-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5