لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1449)
چاپ مجدد (2011)
تالیف (829)
ترجمه (2631)
تهران (3044)
شهرستان (416)
كودك و نوجوان (42)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3460) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شفای زندگی
نويسنده:لوئیزال. هی ؛ مترجم:گیتی خوشدل - دنیای مادر - دیویی: 158 - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1375 - 8000 ریال - انتخاب
2- تجسم خلاق
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 153.32 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1375 - 4000 ریال - 5 -25-5512-964 انتخاب
3- عظمت خود را دریابید
نويسنده:وین‌دبلیو. دایر ؛ مترجم:محمدرضا آل‌یاسین - هامون - دیویی: 158.1 - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 2300 ریال - انتخاب
4- تسلط بر خود با تلقین به نفس هشیارانه
نويسنده:امیل کوئه ؛ مترجم:بهنام جمالیان ؛ مترجم:رضا جمالیان - جمال الحق - دیویی: 154.7 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 3500 ریال - 2 -13-5671-964 انتخاب
5- نقش قدرت، یا، راهی به سوی کامیابی
نويسنده:جی.اچ. برنان ؛ مترجم:خداداد بخشی ؛ مترجم:کامران برجسته - نشر قو - دیویی: 158.1 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3500 ریال - انتخاب
6- هفت کتاب در یک کتاب (تلخیص و نقد و بررسی)
مترجم:عباس چینی ؛ ويراستار:شهلا ارژنگ - نشر البرز - دیویی: 150 - 496 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 12000 ریال - انتخاب
7- تجسم خلاق
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 153.32 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1375 - 4000 ریال - 5 -25-5512-964 انتخاب
8- شفای زندگی
نويسنده:لوئیزال. هی ؛ مترجم:گیتی خوشدل ؛ ويراستار:عبدالحسین آذرنگ - دنیای مادر - دیویی: 158 - 452 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1375 - 10000 ریال - انتخاب
9- زندگی، عشق و دیگر هیچ
نويسنده:لئو بوسکالیا ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی ؛ مترجم:زهره فتوحی - اوحدی - دیویی: 152.41 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1376 - 6500 ریال - 7 -03-6376-964 انتخاب
10- تجسم خلاق
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 153.32 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1376 - 4000 ریال - 5 -25-5512-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 346