لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1385)
چاپ مجدد (1932)
تالیف (815)
ترجمه (2502)
تهران (2929)
شهرستان (388)
كودك و نوجوان (42)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3317) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تجسم خلاق
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 153.32 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1375 - 4000 ریال - 5 -25-5512-964 انتخاب
2- شفای زندگی
نويسنده:لوئیزال. هی ؛ مترجم:گیتی خوشدل ؛ ويراستار:عبدالحسین آذرنگ - دنیای مادر - دیویی: 158 - 452 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1375 - 10000 ریال - انتخاب
3- زندگی، عشق و دیگر هیچ
نويسنده:لئو بوسکالیا ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی ؛ مترجم:زهره فتوحی - اوحدی - دیویی: 152.41 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1376 - 6500 ریال - 7 -03-6376-964 انتخاب
4- تجسم خلاق
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 153.32 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1376 - 4000 ریال - 5 -25-5512-964 انتخاب
5- کلیدهای طلایی موفقیت
نويسنده:حسین پورآقاسی ؛ مقدمه:محمدابراهیم باستانی‌پاریزی - فرزانگان - دیویی: 158.1 - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1376 - 10000 ریال - 7 -0-91652-964 انتخاب
6- مشاور خود باشید: خودشناسی گام به گام
نويسنده:شیلا دینو ؛ مترجم:امید اقتداری - ققنوس - دیویی: 158.1 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 6000 ریال - انتخاب
7- شفای زندگی
نويسنده:لوئیزال. هی ؛ مترجم:گیتی خوشدل ؛ ويراستار:عبدالحسین آذرنگ - دنیای مادر - دیویی: 158.1 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1376 - 11000 ریال - 2 -0-90958-964 انتخاب
8- قدرت تفکر و اندیشه
نويسنده:ماکس ول ؛ مترجم:مصطفی رحیم‌زاده - بوعلی - دیویی: 158.1 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5000 ریال - 964-6453-04-X انتخاب
9- شفای زندگی
نويسنده:لوئیزال. هی ؛ مترجم:گیتی خوشدل ؛ ويراستار:عبدالحسین آذرنگ - دنیای مادر - دیویی: 158 - 348 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1376 - 11000 ریال - 2 -0-90958-964 انتخاب
10- یک دقیقه برای خودم
نويسنده:اسپنسر جانسون ؛ مترجم:کامران پروانه - اردیبهشت - دیویی: 158.1 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 4000 ریال - 1 -26-6062-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 332