لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(572)
چاپ مجدد (633)
تالیف (690)
ترجمه (515)
تهران (910)
شهرستان (295)
كودك و نوجوان (9)
كمك درسی و آموزشی (57)

تعداد یافت شده (1205) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اندیشه‌های الهام‌بخش مدیریت بر: خود، خانواده، دوستان ‌کارکنان، مشتریان، رقبا، فروش و خدمات، سلامتی، بازاریابی، سعادت و خوشبختی
نويسنده:پرومود باترا ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی - نشر نخستین - دیویی: 158.1 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 5 -41-6716-964 انتخاب
2- روان روان در نهان نهان
نويسنده:عبدالعظیم کریمی ؛ ويراستار:محمد پوریان - عابد - دیویی: 297.83 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 6 -221-364-964 انتخاب
3- تو همانی که می‌اندیشی (انسان آیینه افکارش)
نويسنده:جیمز آلن ؛ مترجم:ئاسو همایون‌نژاد - آرمان رشد - دیویی: 155.2 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 3 -28-8310-964-978 انتخاب
4- در شاهراه موفقیت لاک‌پشت نباشید
نويسنده:علی علیکریمی - همگرا - دیویی: 158.1 - 244 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 4 -02-6064-600-978 انتخاب
5- بیشعوری: راهنمای عملی شناخت و درمان خطرناک‌ترین بیماری تاریخ بشریت
نويسنده:خاویر کرمنت ؛ مترجم:محمود فرجامی ؛ ويراستار:معصومه ارچندانی - تیسا - دیویی: 155.2 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1393 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 6 -06-7212-600-978 انتخاب
6- بیشعوری تا کی؟
نويسنده:خاویر کرمنت ؛ مترجم:سمیرا بیات - تمیشه - دیویی: 155.2 - 234 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1396 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 0 -84-8805-964-978 انتخاب
7- کتاب چهارم بیشعوری: بی‌شعوری ضد گلوله
نويسنده:خاویر کرمنت ؛ مترجم:فرشته قاسم‌زاده ؛ مترجم:اسحاق احمدی - شبگون - دیویی: 155.2 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 185000 ریال - 1 -13-8472-600-978 انتخاب
8- زبان روح، شفای تن
نويسنده:ولفگانگ وایکرت ؛ مترجم:محمدطاهر طاهر - نشر پیدایش - دیویی: 616.8914 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 2000 ریال - 964-6695-99-X انتخاب
9- زندگیتان را در هفت روز تغییر دهید
نويسنده:پل مک‌کنا ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی - نشر قطره - دیویی: 158.1 - 214 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 200 نسخه - 120000 ریال - 8 -436-341-964-978 انتخاب
10- بیشعوری: راهنمای عملی برای درمان و رهایی از خطرناک‌ترین بیماری جامعه
نويسنده:خاویر کرمنت ؛ مترجم:یوسف سیفی - یاران،آذربایجان - دیویی: 155.2 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 175000 ریال - 7 -216-234-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 121