لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (5)
تالیف (18)
ترجمه (3)
تهران (16)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ساده‌لوح: نگرشی کودکانه به خودشناسی
نويسنده:محمود پورآزاد - انسان برتر - دیویی: 155.2 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 35000 ریال - 2 -20-6488-600-978 انتخاب
2- حکایت مجنون و شیدا
نويسنده: عین‌الجمع - عین‌الجمع - دیویی: 8fa3.62 - 198 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 25000 ریال - 2 -8666-06-964 انتخاب
3- گنج وجود: معرفتی از کتاب درون خود
نويسنده:حسن دولت‌آبادی - طاهری - دیویی: 8fa3.62 - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 150000 ریال - 3 -21-6046-622-978 انتخاب
4- اول خودمان را فتح کنیم قله‌ی اورست پیشکش: داستان‌های کوتاه و الهام‌بخش برای خودشناسی و ساختن یک زندگی شاد و موفق
نويسنده:سعید گل‌محمدی ؛ نويسنده:یوسف یزدان‌پناه - سرایش - دیویی: 158.1 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 260000 ریال - 0 -52-9997-964-978 انتخاب
5- ساده‌لوح: نگرشی کودکانه به خودشناسی
نويسنده:محمود پورآزاد - ذهن زیبا - دیویی: 155.2 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 150000 ریال - 4 -15-7801-600-978 انتخاب
6- کرم سه نقطه
نويسنده:سروناز پریش - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 52 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 20000 ریال - 1 -612-391-964-978 انتخاب
7- خودت را ارزان نفروش: داستان‌ها و تمثیل‌های جذاب، کوتاه و الهام‌بخش برای خودشناسی و ساختن یک زندگی شاد و موفق
نويسنده:سعید گل‌محمدی - سرایش - دیویی: 158.1 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 270000 ریال - 9 -33-9997-964-978 انتخاب
8- گنج وجود (2): معرفتی از کتاب درون خود
نويسنده:حسن دولت‌آبادی - طاهری - دیویی: 8fa3.62 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 180000 ریال - 4 -24-6046-622-978 انتخاب
9- بندباز: سفری به دنیا!
نويسنده:ساسان حبیب‌وند - سپید و سیاه - دیویی: 155.2 - 394 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 280000 ریال - 9 -4-96983-600-978 انتخاب
10- شیفتگان پرواز را میل به خزیدن نیست: داستان‌های کوتاه و الهام‌بخش برای خودشناسی و تغییر تحول فردی
نويسنده:سعید گل‌محمدی ؛ نويسنده:یوسف یزدان‌پناه - سرایش - دیویی: 155.2 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 250000 ریال - 4 -54-9997-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3