لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (5)
تالیف (18)
ترجمه (3)
تهران (16)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کرم سه نقطه
نويسنده:سروناز پریش - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 52 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 15000 نسخه - 20000 ریال - 1 -612-391-964-978 انتخاب
2- گنج وجود: معرفتی از کتاب درون خود
نويسنده:حسن دولت‌آبادی - طاهری - دیویی: 8fa3.62 - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 3 -21-6046-622-978 انتخاب
3- بنیادگرای ناراضی
نويسنده:محسن حمید ؛ مترجم:امیرحسین صادقی ؛ مترجم:حکیمه انتصاری - مروارید - دیویی: 813.54 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 550 نسخه - 170000 ریال - 5 -564-191-964-978 انتخاب
4- ناپیدای درون
نويسنده:کیانا حاج‌دولت - نظری - دیویی: 155.2 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 800 نسخه - 50000 ریال - 2 -096-289-600-978 انتخاب
5- شیفتگان پرواز را میل به خزیدن نیست: داستان‌های کوتاه و الهام‌بخش برای خودشناسی و تغییر تحول فردی
نويسنده:سعید گل‌محمدی ؛ نويسنده:یوسف یزدان‌پناه - سرایش - دیویی: 155.2 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 250000 ریال - 4 -54-9997-964-978 انتخاب
6- جاودانگی
نويسنده:میلان کوندرا ؛ مترجم:حشمت‌الله کامرانی - تنویر - دیویی: 891.8635 - 456 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 3300 نسخه - 18500 ریال - 964-6819-01-X انتخاب
7- اول خودمان را فتح کنیم قله‌ی اورست پیشکش: داستان‌های کوتاه و الهام‌بخش برای خودشناسی و ساختن یک زندگی شاد و موفق
نويسنده:سعید گل‌محمدی ؛ نويسنده:یوسف یزدان‌پناه - سرایش - دیویی: 158.1 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 260000 ریال - 0 -52-9997-964-978 انتخاب
8- حکایت مجنون و شیدا
نويسنده: عین‌الجمع - عین‌الجمع - دیویی: 8fa3.62 - 198 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 500 نسخه - 25000 ریال - 2 -8666-06-964 انتخاب
9- از خود تا خدا
نويسنده:سیدمسلم شهیدیان ؛ ويراستار:خسرو امیرحسینی - بیان روشن - دیویی: 155.2 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 55000 ریال - 3 -3-94186-600-978 انتخاب
10- خودت را ارزان نفروش: داستان‌ها و تمثیل‌های جذاب، کوتاه و الهام‌بخش برای خودشناسی و ساختن یک زندگی شاد و موفق
نويسنده:سعید گل‌محمدی - سرایش - دیویی: 158.1 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 270000 ریال - 9 -33-9997-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3