لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (28)
تالیف (10)
ترجمه (46)
تهران (53)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (12)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (56) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بهانه بی بهانه!: چگونه افکار کهنه و خودویرانگرمان را تغییر دهیم
نويسنده:وین‌دبلیو. دایر ؛ مترجم:داود نعمت‌اللهی - معیار اندیشه - دیویی: 158.1 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 2 -72-5462-600-978 انتخاب
2- بهانه ممنوع! تغییر عادات و روش‌های فکری غلط و ریشه‌دار
نويسنده:وین‌دبلیو. دایر ؛ مترجم:آزیتا عظیمی ؛ ويراستار:محمدرضا طبیب‌زاده - عطایی - دیویی: 153.42 - 356 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 3600 نسخه - 450000 ریال - 8 -688-313-964-978 انتخاب
3- خرده عادت‌ها: راهی آسان و اثبات شده برای ایجاد عادت‌های خوب و از بین بردن عادت‌های بد
نويسنده:جیمز کلیر ؛ مترجم:زهرا صادقی ؛ ويراستار:سیدمحمدحسین میرفخرائی - میلکان - دیویی: 158.1 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1398 - 1100 نسخه - 370000 ریال - 9 -89-7845-600-978 انتخاب
4- بهانه بی‌بهانه!: چگونه افکار کهنه و خودویرانگرمان را تغییر دهیم
نويسنده:وین‌دبلیو. دایر ؛ مترجم:داود نعمت‌اللهی - معیار اندیشه - دیویی: 158.1 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 500 نسخه - 450000 ریال - 2 -72-5462-600-978 انتخاب
5- عادت‌ها از تو می‌گویند: راهنمای کامل درک و ترک عادت‌های معمول با استفاده از جمله‌های تاکیدی
نويسنده:آن گاد ؛ مترجم:سیمین موحد ؛ ويراستار:نغمه فراهانی - حوض نقره - دیویی: 153.33 - 120 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 3 -14-5270-600-978 انتخاب
6- بهانه‌ها را رها کنیم!
نويسنده:وین‌دبلیو. دایر ؛ مترجم:پروین ادیب ؛ ويراستار:بابک حقایق - شرکت مطالعات نشر کتاب پارسه - دیویی: 158.2 - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2200 نسخه - 74000 ریال - 6 -13-5733-600-978 انتخاب
7- عادت‌ها از تو می‌گویند: راهنمای کامل درک و ترک عادت‌های معمول با استفاده از جمله‌های تاکیدی
نويسنده:آن گاد ؛ مترجم:سیمین موحد ؛ ويراستار:نغمه فراهانی - حوض نقره - دیویی: 153.33 - 120 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 3 -14-5270-600-978 انتخاب
8- عادت‌ها از تو می‌گویند: راهنمای کامل درک و ترک عادت‌های معمول با استفاده از جمله‌های تاکیدی
نويسنده:آن گاد ؛ مترجم:سیمین موحد ؛ ويراستار:نغمه فراهانی - حوض نقره - دیویی: 153.33 - 120 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 1500 نسخه - 25000 ریال - 3 -14-5270-600-978 انتخاب
9- امیدی دیگر (1): اصول خودیاری سه قدمی گروه راه نجات از عادت‌های ناسالم
نويسنده:احسان کاشی ؛ ويراستار:شقایق ابراهیمی - برآیند پویش - دیویی: 152.33 - 86 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 0 -29-6090-600-978 انتخاب
10- خرده عادت‌ها: راهی آسان و اثبات شده برای ایجاد عادت‌های خوب و از بین بردن عادت‌های بد
نويسنده:جیمز کلیر ؛ مترجم:زهرا صادقی - میلکان - دیویی: 158.1 - 242 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 9 -89-7845-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6