لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (10)
تالیف (19)
ترجمه (0)
تهران (17)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مهندسی استخر، سونا و جکوزی: اطلاعات کاربردی جهت طراحی و اجرا
نويسنده:بهمن جلیلیان‌اختیاری - فدک ایساتیس - دیویی: 690.896 - 232 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 125000 ریال - 2 -46-5203-600-978 انتخاب
2- مهندسی استخر، سونا و جکوزی: اطلاعات کاربردی جهت طراحی و اجرا
نويسنده:بهمن جلیلیان‌اختیاری - فدک ایساتیس - دیویی: 690.896 - 232 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 200000 ریال - 2 -46-5203-600-978 انتخاب
3- سونای خشک
نويسنده:حمید طوجی - ارمغان - دیویی: 690.896 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 125000 ریال - 6 -83-8974-964-978 انتخاب
4- سونای خشک
نويسنده:حمید طوجی - ارمغان - دیویی: 690.896 - 142 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 200000 ریال - 6 -83-8974-964-978 انتخاب
5- درس‌نامه طراحی و اجرای استخر، سونا و جکوزی
نويسنده:رامین تابان - خانه روشنا - دیویی: 690.896 - 88 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 120000 ریال - 4 -27-7831-600-978 انتخاب
6- راهنمای طراحی، تعمیر و نگهداری استخر، سونا و جکوزی
نويسنده:رامین تابان - یزدا - دیویی: 690.896 - 318 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1394 - 200000 ریال - 2 -23-5549-600-978 انتخاب
7- راهنمای طراحی، تعمیر و نگهداری استخر، سونا و جکوزی
نويسنده:رامین تابان - یزدا - دیویی: 690.896 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 700000 ریال - 2 -23-5549-600-978 انتخاب
8- مرجع کاربردی طراحی استخر، سونا و جکوزی به همراه پروژه‌های عملی
نويسنده:پیمان ابراهیمی‌ناغانی ؛ نويسنده:محمد طورچی - نوآور - دیویی: 690.896 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 120000 ریال - 2 -133-168-600-978 انتخاب
9- راهنمای طراحی، تعمیر و نگهداری استخر، سونا و جکوزی
نويسنده:رامین تابان - یزدا - دیویی: 690.896 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 90000 ریال - 2 -23-5549-600-978 انتخاب
10- راهنمای طراحی، تعمیر و نگهداری استخر، سونا و جکوزی
نويسنده:رامین تابان - یزدا - دیویی: 690.896 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 90000 ریال - 2 -23-5549-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2