لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1756)
چاپ مجدد (1801)
تالیف (3110)
ترجمه (447)
تهران (2505)
شهرستان (1052)
كودك و نوجوان (3426)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (3557) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سرنوشت امپراتور خودخواه
نويسنده:بهروز واثقی ؛ تصويرگر:محمد سیدباقری - ابوعطا - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 1 -107-170-964-978 انتخاب
2- سفر زرتشت
نويسنده:بهروز واثقی ؛ تصويرگر:محمد سیدباقری - ابوعطا - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 2 -126-170-964-978 انتخاب
3- جوان بخشنده
بازنويسي:مژگان شیخی ؛ ويراستار:حسین فتاحی ؛ تصويرگر:علیرضا گلدوزیان - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 5500 نسخه - 7000 ریال - 3 -897-536-964-978 انتخاب
4- سه بزبز قندی
مترجم:فرهاد پورفرهاد - دانش موسوی،پیام دانش - دیویی: 398.2 - 8 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 نسخه - 7000 ریال - انتخاب
5- حسنی و ماهی کوچولوی طلایی
نويسنده:مرضیه امامی ؛ تصويرگر:حامد پاژتار - لیدا - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 8 -09-6267-600-978 انتخاب
6- کمک به دیگران
نويسنده:استن برنستین ؛ نويسنده:جان برنستین ؛ مترجم:سعید مادح‌خاکسار - موزون - دیویی: 813 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 5 -28-8754-964-978 انتخاب
7- حسنی شده سر به راه، یه پسر خوب مثل ماه
شاعر:مریم مرشدی ؛ تصويرگر:زهرا الماسی ؛ ويراستار:سکینه نامداری‌طینت - فرهنگ امروز - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 10000 نسخه - 6000 ریال - 4 -69-6727-964-978 انتخاب
8- بچه آهوی زرنگ گرگ و روباه نادان
نويسنده:مجید سوار ؛ تصويرگر:فریبا سابقی - سوار آفتاب - دیویی: 8fa3.62 - 8 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 22000 ریال - 4 -3-94635-600-978 انتخاب
9- نقشه‌های شیطان (مهارت آموزشی: اعتمادکردن)
نويسنده:بهروز واثقی ؛ نويسنده:سیدفرشاد احمدجواهری ؛ تصويرگر:محمد آژیرنیار - کالج برتر،نگاه نوین - دیویی: 297.68 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 0 -80-5065-600-978 انتخاب
10- قلعه‌ی هفت دیوار
نويسنده:بهروز واثقی - ابوعطا - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 8 -111-170-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 356