لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1812)
چاپ مجدد (1931)
تالیف (3253)
ترجمه (490)
تهران (2643)
شهرستان (1100)
كودك و نوجوان (3600)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (3743) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ از ک‍ل‍ی‍ل‍ه‌ و دم‍ن‍ه‌
نويسنده:مهدی آذریزدی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 112 صفحه - (در8جلد ) - جلد 1 - وزیری - چاپ 18 سال 1364 - 120 ریال - انتخاب
2- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از گلستان و ملستان
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ تصويرگر:علی‌اکبر صادقی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 152 صفحه - (در8جلد ) - جلد 7 - رقعی - چاپ 10 سال 1366 - 230 ریال - انتخاب
3- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از چهارده معصوم (ع)
نويسنده:مهدی آذریزدی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 211 صفحه - (در8جلد ) - جلد 8 - چاپ 6 سال 1369 - 700 ریال - انتخاب
4- دوستان فداکار: باب دوستی کبوتر، زاغ و موش
نويسنده:امید پناهی‌آذر ؛ تصويرگر:بهنام بابازاده - خانه هنر - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 6000 ریال - 7 -39-2879-964-978 انتخاب
5- ماهی‌ها پرواز می‌کنند!
نويسنده:محمدکاظم مزینانی ؛ تصويرگر:پرستو تراجی - وزارت آموزش و پرورش، معاونت پرورشی، منادی تربیت - دیویی: 398.2 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 15000 ریال - 1 -704-348-964-978 انتخاب
6- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از مثنوی مولوی
نويسنده:مهدی آذریزدی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 140 صفحه - (در8جلد ) - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 33 سال 1388 - 13000 ریال - 1 -168-300-964-978 انتخاب
7- اشک آهو
نويسنده:محمود پوروهاب ؛ تصويرگر:شکوفه بیاتی - عروج اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 25000 ریال - 9 -143-163-964-978 انتخاب
8- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از مرزبان‌نامه
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:محمد بهرامی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 122 صفحه - (در8جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 59 سال 1393 - 35000 ریال - 2 -710-300-964-978 انتخاب
9- موش روستایی و موش شهری
نويسنده:حسین عبدی - بین‌الحرمین - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 30000 ریال - 2 -51-5876-600-978 انتخاب
10- داستان‌های فلسفی جهان
نويسنده:میشل پیکمال ؛ مترجم:ترانه وفایی - او - دیویی: 808.83 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 75000 ریال - 6 -1-90099-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 375