لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1790)
چاپ مجدد (1897)
تالیف (3206)
ترجمه (481)
تهران (2601)
شهرستان (1086)
كودك و نوجوان (3544)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (3687) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- باغبان و سگ گرسنه
نويسنده:محسن ربانی ؛ تصويرگر:فاطمه نصیری‌فرد - نقش - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 30000 ریال - 7 -54-7606-964-978 انتخاب
2- قصه‌های خانم کوچولوها و آقا کوچولوها
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:شیوا دوستانی ؛ مترجم:سیدمحمد نصری - گوهر دانش - دیویی: 823.912 - 288 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - جیبی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1391 - 62000 ریال - 9 -004-164-600-978 انتخاب
3- زودباور
نويسنده:بهناز مشاطیان - چهل طوطی - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 42500 ریال - 3 -08-6119-600-978 انتخاب
4- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از گلستان و ملستان
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:مصطفی رحماندوست ؛ تصويرگر:علی‌اکبر صادقی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 192 صفحه - (در8جلد ) - جلد 7 - رقعی (شومیز) - چاپ 39 سال 1391 - 34700 ریال - 1 -171-300-964-978 انتخاب
5- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های چهارده معصوم (ع)
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:مصطفی رحماندوست ؛ تصويرگر:نگین فراهانی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 192 صفحه - (در8جلد ) - جلد 8 - رقعی (شومیز) - چاپ 32 سال 1391 - 34700 ریال - 8 -172-300-964-978 انتخاب
6- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از گلستان و ملستان
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:مصطفی رحماندوست ؛ تصويرگر:علی‌اکبر صادقی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 192 صفحه - (در8جلد ) - جلد 7 - رقعی (شومیز) - چاپ 43 سال 1391 - 42000 ریال - 1 -171-300-964-978 انتخاب
7- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از کلیله و دمنه
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - (در8جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 50 سال 1391 - 28000 ریال - 1 -030-300-964-978 انتخاب
8- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از مثنوی مولوی
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:مرتضی ممیز - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 152 صفحه - (در8جلد ) - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 49 سال 1391 - 32000 ریال - 1 -168-300-964-978 انتخاب
9- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از گلستان و ملستان
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:مصطفی رحماندوست ؛ تصويرگر:علی‌اکبر صادقی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 192 صفحه - (در8جلد ) - جلد 7 - رقعی (شومیز) - چاپ 41 سال 1391 - 42000 ریال - 1 -171-300-964-978 انتخاب
10- گرگی دشمن گرگ دیگر
نويسنده:سیلوی ژیرارده ؛ بازنويسي:قاسم کریمی ؛ مترجم:فرزانه مهری - با فرزندان - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 20000 ریال - 0 -35-7369-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 369