لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(60)
چاپ مجدد (31)
تالیف (57)
ترجمه (34)
تهران (90)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (52)

تعداد یافت شده (91) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نکات برتر در فارماکولوژی: خلاصه کتاب فارماکولوژی "کاتزونگ و ترور 2005" به همراه تست‌های ...
نويسنده:مهدی ایزدی ؛ ويراستار:خشایار نیلچی - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ پروانه‌ دانش - دیویی: 615.1 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 38000 ریال - 7 -96-5740-964 انتخاب
2- خلاصه و آزمون فارماکولوژی کاتزونگ و ترور
نويسنده:آنتونی‌جی. ترور ؛ نويسنده:برترام‌جی. کاتزونگ ؛ نويسنده:ماریک‌کروئیدرینگ هال - کتاب ارجمند،ارجمند - دیویی: 615.1 - 816 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 500000 ریال - 9 -465-200-600-978 انتخاب
3- نکات برتر در فارماکولوژی: خلاصه "کاتزونگ و ترور 2005" به همراه تست‌های آزمون‌های گذشته و Guideline: رفرانس آزمون‌های پذیرش دستیار و پیش‌کارورزی
گردآورنده:مهدی ایزدی ؛ ويراستار:خشایار نیلچی - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ پروانه‌ دانش - دیویی: 615.1 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 48000 ریال - 7 -96-5740-964 انتخاب
4- فارماکولوژی کاتزونگ و ترور
نويسنده:آنتونی‌جی. ترور ؛ نويسنده:برترام‌جی. کاتزونگ ؛ نويسنده:سوزان مسترز - تیمورزاده،نشر طبیب - دیویی: 615.1 - 600 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 49500 ریال - 964-456-653-X انتخاب
5- USMLE Step 1: General Principles
- ساربان - دیویی: 616 - 162 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - انتخاب
6- فارماکولوژی بر اساس کاتزونگ - ترور 2013
نويسنده: کمیته علمی پارسیان دانش - پارسیان دانش - دیویی: 615.1 - 102 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1100000 ریال - 9 -11-7701-600-978 انتخاب
7- Lippincott's illustrated reviews: biochemistry
نويسنده:PamelaC. Champe ؛ نويسنده:RichardA. Harvey ؛ نويسنده:DeniseR. Ferrier - تیمورزاده،طبیب - دیویی: 615.1076 - 528 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 152000 ریال - 4 -6960-7817-0 انتخاب
8- فارماکولوژی کاتزونگ و ترور (آزمون و مرور درس) 2002
نويسنده:آنتونی‌جی. ترور ؛ نويسنده:برترام‌جی. کاتزونگ ؛ نويسنده:سوزان مسترز - نور دانش - دیویی: 615.1 - 600 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 89000 ریال - 7 -10-7757-964 انتخاب
9- نکات برتر در فارماکولوژی: خلاصه "کاتزونگ و ترور 2008" به همراه تست‌های آزمون‌های گذشته و Guideline: رفرانس آزمون‌های پذیرش دستیار و پیش‌کارورزی
گردآورنده:مهدی ایزدی ؛ ويراستار:خشایار نیلچی - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ پروانه‌ دانش - دیویی: 615.1 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 78000 ریال - 0 -60-8986-964-978 انتخاب
10- مرور و آزمون‌های فارماکولوژی (کاتزونگ - ترور)
نويسنده:آنتونی‌جی. ترور ؛ نويسنده:برترام‌جی. کاتزونگ ؛ نويسنده:ماریک‌کروئیدرینگ هال - جامعه‌نگر - دیویی: 615.1 - 912 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 390000 ریال - 2 -518-101-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10