لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(111)
چاپ مجدد (136)
تالیف (130)
ترجمه (117)
تهران (190)
شهرستان (57)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (247) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تحفه المومنین
نويسنده:محمدمومن‌بن‌محمدزمان حکیم‌مومن ؛ مصحح:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ مصحح:روجا رحیمی - نشر شهر،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی - دیویی: 610.917671 - 666 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 225000 ریال - 1 -97-2657-964-978 انتخاب
2- قانون
نويسنده:حسین‌بن‌عبدالله ابن‌سینا ؛ مترجم:عبدالرحمن شرفکندی ؛ ويراستار:محمدماجد مردوخ‌روحانی - سروش - دیویی: 610 - 600 صفحه - (در8جلد ) - جلد 6 - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1392 - 1 -0566-12-964-978 انتخاب
3- تحفه سلیمانیه: برگردان پارسی از من لایحضره الطبیب محمدبن‌زکریای رازی
مترجم:علاءالدین‌محمد طبیب ؛ مصحح:ناصر رضایی‌پور ؛ مصحح:پریسا مزینی - المعی - دیویی: 610.917671 - 232 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1389 - 70000 ریال - 0 -36-7553-964-978 انتخاب
4- قانون
نويسنده:حسین‌بن‌عبدالله ابن‌سینا ؛ مترجم:عبدالرحمن شرفکندی ؛ ويراستار:محمدماجد مردوخ‌روحانی - سروش - دیویی: 610 - 476 صفحه - (در8جلد ) - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1389 - 2 -724-376-964-978 انتخاب
5- برگزیده قانون در طب
نويسنده:حسین‌بن‌عبدالله ابن‌سینا ؛ مترجم:لطیف راشدی - ارمغان‌ طوبی - دیویی: 610 - 832 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1391 - 179000 ریال - 2 -16-5163-600-978 انتخاب
6- طب الائمه (ع) (نسخه‌های شفا از ائمه هدی)
نويسنده:عبدالله ابن‌بسطام ؛ مترجم:جابر رضوانی - نورالزهرا (س) - دیویی: 610.917671 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 10000 ریال - انتخاب
7- ترجمه انگلیسی قانون در طب (متن کامل) (قسمت دوم): قانون شفا و درمان‌های طبیعی، ‌داروهای طبیعی
نويسنده:حسین‌بن‌عبدالله ابن‌سینا ؛ مترجم:لاله بختیار ؛ ويراستار:سیدحسین نصر - سفیر اردهال - دیویی: 610 - 824 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 4 -685-313-600-978 انتخاب
8- قانون
نويسنده:حسین‌بن‌عبدالله ابن‌سینا ؛ مترجم:عبدالرحمن شرفکندی ؛ ويراستار:محمدماجد مردوخ‌روحانی - سروش - دیویی: 610 - 576 صفحه - (در8جلد ) - جلد 7 - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1391 - 3 -0137-12-964-978 انتخاب
9- قانون
نويسنده:حسین‌بن‌عبدالله ابن‌سینا ؛ مترجم:عبدالرحمن شرفکندی ؛ ويراستار:محمدماجد مردوخ‌روحانی - سروش - دیویی: 610 - 528 صفحه - (در8جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 17 سال 1394 - 6 -0941-12-964-978 انتخاب
10- ترجمه انگلیسی قانون ابن‌سینا (بر اساس چاپ نیویورک امریکا - 1973 م.)
نويسنده:حسین‌بن‌عبدالله ابن‌سینا ؛ زيرنظر:یوسف بیگ‌باباپور - سفیر اردهال - دیویی: 610 - 612 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 400000 ریال - 9 -156-313-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 25