لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(111)
چاپ مجدد (131)
تالیف (125)
ترجمه (117)
تهران (185)
شهرستان (57)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (242) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانون
نويسنده:حسین‌بن‌عبدالله ابن‌سینا ؛ مترجم:عبدالرحمن شرفکندی ؛ ويراستار:محمدماجد مردوخ‌روحانی - سروش - دیویی: 610 - 578 صفحه - (در8جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1393 - 1000 نسخه - 4 -0763-12-964-978 انتخاب
2- طب الائمه
نويسنده:عبدالله ابن‌بسطام ؛ شارح:محسن عقیل - ذوی ‌القربی - دیویی: 610.917671 - 768 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1384 - 1500 نسخه - 0 -14-7997-964 انتخاب
3- قانون
نويسنده:حسین‌بن‌عبدالله ابن‌سینا ؛ مترجم:عبدالرحمن شرفکندی ؛ ويراستار:محمدماجد مردوخ‌روحانی - سروش - دیویی: 610 - 528 صفحه - (در8جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 19 سال 1397 - 1000 نسخه - 3 -1271-12-964-978 انتخاب
4- ترجمه انگلیسی قانون در طب (متن کامل) (قسمت اول): قانون شفا و درمان‌های طبیعی، ‌داروهای طبیعی
نويسنده:حسین‌بن‌عبدالله ابن‌سینا ؛ مترجم:لاله بختیار ؛ ويراستار:سیدحسین نصر - سفیر اردهال - دیویی: 610 - 824 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 110 نسخه - 4 -685-313-600-978 انتخاب
5- قانون
نويسنده:حسین‌بن‌عبدالله ابن‌سینا ؛ مترجم:عبدالرحمن شرفکندی ؛ ويراستار:محمدماجد مردوخ‌روحانی - سروش - دیویی: 610 - 600 صفحه - (در8جلد ) - جلد 6 - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1391 - 2000 نسخه - 6 -0136-12-964-978 انتخاب
6- الابنیه عن حقایق الادویه، یا، روضه الانس و منفعه النفس
نويسنده:موفق‌بن‌علی هروی ؛ مصحح:احمد بهمنیار ؛ به‌اهتمام:حسین محبوبی‌اردکانی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 615.109 - 448 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1396 - 500 نسخه - 300000 ریال - 1 -6023-03-964-978 انتخاب
7- قانون
نويسنده:حسین‌بن‌عبدالله ابن‌سینا ؛ مترجم:عبدالرحمن شرفکندی ؛ ويراستار:محمدماجد مردوخ‌روحانی - سروش - دیویی: 610 - 598 صفحه - (در8جلد ) - جلد 6 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 2000 نسخه - 0 -632-376-964-978 انتخاب
8- قانون
نويسنده:حسین‌بن‌عبدالله ابن‌سینا ؛ مترجم:عبدالرحمن شرفکندی ؛ ويراستار:محمدماجد مردوخ‌روحانی - سروش - دیویی: 610 - 548 صفحه - (در8جلد ) - جلد 7 - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1392 - 1000 نسخه - 8 -0567-12-964-978 انتخاب
9- شفا با داروهای گیاهی
نويسنده:محمدصادق رجحان - خیام - دیویی: 615.32 - 722 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 10 سال 1388 - 2000 نسخه - 165000 ریال - 6 -52-6101-964 انتخاب
10- طب‌الائمه
نويسنده:عبدالله ابن‌بسطام ؛ نويسنده:حسین ابن‌بسطام - طلیعه النور - دیویی: 610.918671 - 768 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 1350 نسخه - 7 -84-7052-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 25