لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(29)
چاپ مجدد (16)
تالیف (37)
ترجمه (8)
تهران (41)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (45) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چهارده متفکر مسلمان
نويسنده:بهروز مرادی ؛ ويراستار:علی باصری - بهمن برنا - دیویی: 297.99 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 180000 ریال - 8 -68-8023-964-978 انتخاب
2- شمس‌الدین خفری
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 920.055 - 88 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 13000 ریال - 6 -427-303-964-978 انتخاب
3- منتخب زندگینامه یکصد و ده چهره از آفرینندگان فرهنگ و تمدن اسلام و بوم ایران: بارقه‌های آفتاب
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:مهناز مقدسی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 297.99 - 236 صفحه - (در6جلد ) - جلد 2 - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 31000 ریال - 1 -323-303-964-978 انتخاب
4- 100 دانشمند ایران و اسلام
نويسنده:حسن سالاری ؛ ويراستار:یونس کرامتی ؛ ويراستار:مرتضی حاجعلی‌فرد - محراب قلم - دیویی: 920.055 - 158 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1395 - 300000 ریال - 3 -094-413-600-978 انتخاب
5- منتخب زندگینامه یکصد و ده چهره از آفرینندگان فرهنگ و تمدن اسلام و بوم ایران: بارقه‌های آفتاب
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:مهناز مقدسی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 297.99 - 256 صفحه - (در6جلد ) - جلد 4 - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 33500 ریال - 5 -325-303-964-978 انتخاب
6- قاضی میرحسین میبدی (سده‌ی 9ق. (15م.)): زندگی، افکار، آثار
نويسنده:محمدحسین رافی ؛ ويراستار:حمیدرضا عبدلی‌مهرجردی ؛ ويراستار:آزاده کییانی‌فر - ولی - دیویی: 297.99 - 308 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 120000 ریال - 0 -40-2896-964-978 انتخاب
7- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.99 - 1044 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 510000 ریال - 1 -1344-00-964-978 انتخاب
8- منتخب زندگینامه یکصد و ده چهره از آفرینندگان فرهنگ و تمدن اسلام و بوم ایران: بارقه‌های آفتاب
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:مهناز مقدسی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 297.99 - 216 صفحه - (در6جلد ) - جلد 1 - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 28000 ریال - 4 -322-303-964-978 انتخاب
9- منتخب زندگینامه یکصد و ده چهره از آفرینندگان فرهنگ و تمدن اسلام و بوم ایران: بارقه‌های آفتاب
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:مهناز مقدسی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 297.99 - 240 صفحه - (در6جلد ) - جلد 2 - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 31000 ریال - 1 -323-303-964-978 انتخاب
10- تبیین نقش هشام کلبی در فرهنگ و تمدن اسلامی
نويسنده:اصغر منتظرالقائم ؛ نويسنده:وحید سعیدی ؛ ويراستار:سعیدرضا علی‌عسکری - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - دیویی: 297.998 - 174 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 65000 ریال - 7 -055-298-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5