لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (6)
تالیف (32)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (27)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (32) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سجاده‌های خونین: نماز در خاطرات و وصایای شهدای لرستان
گردآورنده:رمضان تیموری - آیین احمد (ص) - دیویی: 955.08430922 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 4 -77-5335-600-978 انتخاب
2- ستارگان رهنما (یادنامه تعدادی از سرداران شهید استان لرستان)
گردآورنده:فرهاد طهماسبی - اردی بهشت جانان - دیویی: 955.08430922 - 80 صفحه - (در10جلد ) - جلد 10 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 30000 ریال - 1 -69-5092-600-978 انتخاب
3- تسخیر قلبها: یادنامه شهدای انقلاب اسلامی استان لرستان
تدوين:بنیاد سعادتی - اردی بهشت جانان - دیویی: 955.08430922 - 104 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 7 -54-5092-600-978 انتخاب
4- ستارگان رهنما (یادنامه تعدادی از سرداران شهید استان لرستان)
گردآورنده:فرهاد طهماسبی - اردی بهشت جانان - دیویی: 955.08430922 - 66 صفحه - جلد 9 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 30000 ریال - 4 -68-5092-600-978 انتخاب
5- مدافعان خونین‌شهر (یادنامه تعدادی از شهدای عملیات بیت‌المقدس شهرستان الیگودرز)
نويسنده:بنیاد سعادتی - پیام ایثار - دیویی: 955.08430922 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 75000 ریال - 7 -6-94565-600-978 انتخاب
6- ستارگان رهنما (یادنامه تعدادی از سرداران شهید استان لرستان)
گردآورنده:فرهاد طهماسبی - اردی بهشت جانان - دیویی: 955.08430922 - 80 صفحه - جلد 8 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 30000 ریال - 7 -67-5092-600-978 انتخاب
7- ستارگان رهنما (یادنامه تعدادی از سرداران شهید استان لرستان)
گردآورنده:فرهاد طهماسبی - اردی بهشت جانان - دیویی: 955.08430922 - 80 صفحه - جلد 6 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 30000 ریال - 3 -65-5092-600-978 انتخاب
8- ستارگان رهنما (یادنامه تعدادی از سرداران شهید استان لرستان)
گردآورنده:بنیاد سعادتی - اردی بهشت جانان - دیویی: 955.08430922 - 80 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 5 -61-5092-600-978 انتخاب
9- ستارگان رهنما (یادنامه تعدادی از سرداران شهید استان لرستان)
گردآورنده:فرهاد طهماسبی - اردی بهشت جانان - دیویی: 955.08430922 - 80 صفحه - جلد 7 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 30000 ریال - 0 -66-5092-600-978 انتخاب
10- کبوتران خونین‌بال خرمشهر (یادنامه چند تن از شهدای عملیات بیت‌المقدس شهرستانهای کوهدشت و پلدختر)
گردآورنده:بنیاد سعادتی - پیام ایثار - دیویی: 955.08430922 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 0 -3-93809-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4