لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1117)
چاپ مجدد (1092)
تالیف (1924)
ترجمه (285)
تهران (1214)
شهرستان (995)
كودك و نوجوان (1403)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2209) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- منهاج السرور یا یکصدوده حکایت
نويسنده:علی قرنی‌گلپایگانی ؛ مصحح:محمدرضا اعدادی - کتابفروشی جعفری - دیویی: 297.68 - جلد 1 - چاپ 1 سال 1365 - 500 ریال - انتخاب
2- مردگان با ما سخن میگویند
نويسنده:سیدمحمد رضی‌رضوی ؛ مترجم:جواد شرافت - مکتبه النجاح - دیویی: 297.44 - 120 صفحه - چاپ 1 سال 1359 - انتخاب
3- همسایه جدید (برگرفته از کتاب داستان راستان شهید مطهری)
بازنويسي:حمزه‌علی شیخ‌تبار ؛ تصويرگر:جواد سیدابراهیمی - پیام آزادی - دیویی: 297.68 - 12 صفحه - چاپ 1 سال 1360 - 40 ریال - انتخاب
4- همسایه جدید (برگرفته از کتاب داستان راستان شهید مطهری)
بازنويسي:حمزه‌علی شیخ‌تبار ؛ تصويرگر:جواد سیدابراهیمی - پیام آزادی - دیویی: 297.68 - 24 صفحه - وزیری - چاپ 8 سال 1364 - 45 ریال - انتخاب
5- داستانهای شگفت
نويسنده:سیدمحمدهاشم دستغیب - ناس - دیویی: 297.68 - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1368 - 600 ریال - انتخاب
6- همسایه جدید (برگرفته از کتاب داستان راستان شهید مطهری)
نويسنده:حمزه‌علی شیخ‌تبار ؛ تصويرگر:جواد سیدابراهیمی - پیام آزادی - دیویی: 297.68 - 145 صفحه - وزیری - چاپ 11 سال 1368 - 145 ریال - انتخاب
7- حکایتها و هدایتها در آثار استاد شهید آیه‌الله مطهری
نويسنده:محمدجواد صاحبی - دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات - دیویی: 297.68 - 256 صفحه - رقعی - چاپ 5 سال 1368 - 400 ریال - انتخاب
8- گل دوستی
نويسنده:امیر مرادحاصل ؛ تصويرگر:جمال خرمی‌نژاد - مرکز نشر فرهنگی رجاء - دیویی: 8fa3.62 - 20 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1368 - 150 ریال - انتخاب
9- سراج القلوب
نويسنده:ابونصرمحمد قطان‌غزنوی - اسلامیه - دیویی: 297.68 - 164 صفحه - رقعی - چاپ 8 سال 1364 - 160 ریال - انتخاب
10- سراج القلوب
نويسنده:ابونصرمحمد قطان‌غزنوی - اسلامیه - دیویی: 297.68 - 148 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1362 - 160 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 221