لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (10)
تالیف (18)
ترجمه (1)
تهران (14)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جملات طلائی باربارا دی‌آنجلیس و آنتونی رابینز
گردآورنده:حسین ستوده - تیماج - دیویی: 150.19 - 80 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 25000 ریال - 9 -6-94877-600-978 انتخاب
2- جملاتی از آنتونی رابینز
به‌اهتمام:علی تیموری - تیموری - دیویی: 150 - 128 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 2 -03-6629-600-978 انتخاب
3- جملاتی از آنتونی رابینز
به‌اهتمام:علی تیموری - تیموری - دیویی: 150 - 128 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 2 -03-6629-600-978 انتخاب
4- جملات انرژی‌بخش آنتونی رابینز
نويسنده:مینا حاج‌غلام - کتاب کوله‌پشتی - دیویی: 808.882 - 96 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 6 -6-93101-600-978 انتخاب
5- جملاتی از آنتونی رابینز
به‌اهتمام:علی تیموری - تیموری - دیویی: 150 - 128 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 36 سال 1393 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 2 -03-6629-600-978 انتخاب
6- جملاتی از آنتونی رابینز
به‌اهتمام:علی تیموری - تیموری - دیویی: 158.1 - 128 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 2 -03-6629-600-978 انتخاب
7- 100 پند آنتونی رابینز برای زندگی بهتر
گردآورنده:هانیه سعدی - توسعه فرهنگ و روانشناسی تهران - دیویی: 150 - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 6 -80-7098-600-978 انتخاب
8- نقل‌قول‌های تونی رابینز در اینستاگرام
نويسنده:آنتونی رابینز ؛ مترجم:حانیه علوی - بارسا - دیویی: 150 - 44 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 1 -6-96824-600-978 انتخاب
9- جملاتی از آنتونی رابینز
به‌اهتمام:علی تیموری - تیموری - دیویی: 150 - 124 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 1500 نسخه - 80000 ریال - 2 -03-6629-600-978 انتخاب
10- جملات انرژی‌بخش آنتونی رابینز
نويسنده:مینا حاج‌غلام - کتاب کوله‌پشتی - دیویی: 808.882 - 96 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 6 -6-93101-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2