لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(368)
چاپ مجدد (986)
تالیف (5)
ترجمه (1349)
تهران (1325)
شهرستان (29)
كودك و نوجوان (1353)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1354) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- توفان سوار
نويسنده:ری براون ؛ مترجم:اعظم سیف‌اللهی - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - دیویی: 823.914 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 10500 ریال - 0 -170-348-964 انتخاب
2- هری پاتر و سنگ جادو
نويسنده:جی.کی رولینگ ؛ مترجم:نسیم عزیزی - موسسه‌ نشر و تحقیقات‌ ذکر،کتابهای‌ قاصدک - دیویی: 823.914 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 14000 ریال - 5 -199-307-964 انتخاب
3- هری پاتر و اتاق رازها
نويسنده:جی.کی رولینگ ؛ مترجم:نسیم عزیزی - موسسه‌ نشر و تحقیقات‌ ذکر،کتابهای‌ قاصدک - دیویی: 823.914 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 14000 ریال - 9 -197-307-964 انتخاب
4- هری پاتر و جام آتش
نويسنده:جی.کی رولینگ ؛ مترجم:نسیم عزیزی - موسسه‌ نشر و تحقیقات‌ ذکر،کتابهای‌ قاصدک - دیویی: 823.914 - 398 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 24000 ریال - 7 -198-307-964 انتخاب
5- هری پاتر و زندانی آزکابان
نويسنده:جی.کی رولینگ ؛ مترجم:نسیم عزیزی - موسسه‌ نشر و تحقیقات‌ ذکر،کتابهای‌ قاصدک - دیویی: 823.914 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 16000 ریال - 0 -196-307-964 انتخاب
6- هری پاتر و سنگ جادو
بازنويسي:مجید رجبی ؛ نقاش:مرجان نیک‌جاه - سایه‌گستر - دیویی: 823.914 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2500 ریال - 7 -90-7311-964 انتخاب
7- هری پاتر و اتاق اسرار
نويسنده:جی.کی رولینگ ؛ مترجم:محمد قصاع ؛ ويراستار:اصغر اندرودی - موسسه‌ فرهنگی‌ و هنری ‌آدینده‌نگار - دیویی: 823.914 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 17800 ریال - 964-92707-1-X انتخاب
8- دنی قهرمان جهان
نويسنده:روآل دال ؛ مترجم:مهدی وثوق - نشر مرکز، کتاب مریم - دیویی: 823.914 - 206 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 14500 ریال - 964-305-618-X انتخاب
9- مرد مقوایی
نويسنده:رز ایمپی ؛ مترجم:مصطفی رحماندوست ؛ نقاش:موریا کمپ - کتاب طه - دیویی: 823 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 4500 ریال - 3 -34-7019-964 انتخاب
10- پیتر پن
مترجم:بهناز منجی‌آزاد - نشر آزمون - دیویی: 823.914 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 ریال - 3 -526-461-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 136