لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(95)
چاپ مجدد (110)
تالیف (14)
ترجمه (191)
تهران (170)
شهرستان (35)
كودك و نوجوان (45)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (205) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عقل و احساس
نويسنده:جین اوستین ؛ مترجم:رضا رضایی - نشر نی - دیویی: 823.6 - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 9 -819-312-964 انتخاب
2- اما
نويسنده:جین اوستین ؛ مترجم:رضا رضایی - نشر نی - دیویی: 823.6 - 560 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 1 -938-312-964 انتخاب
3- رابینسون کروزو
نويسنده:دانیل دفو ؛ مترجم:محسن سلیمانی - نشر افق - دیویی: 823.5 - 156 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 6 سال 1391 - 65000 ریال - 9 -499-369-964-978 انتخاب
4- عقل و احساس
نويسنده:جین اوستین ؛ مترجم:رضا رضایی - نشر نی - دیویی: 823.6 - 408 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 9 سال 1391 - 140000 ریال - 1 -271-185-964-978 انتخاب
5- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:سپیده خلیلی ؛ ويراستار:شکوه قاسم‌نیا - افق - دیویی: 823.5 - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 35000 ریال - 5 -50-6742-964-978 انتخاب
6- رابینسون کروزو (متن کوتاه شده)
نويسنده:دانیل دفو ؛ مترجم:محسن سلیمانی - نشر افق - دیویی: 823.5 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1391 - 40000 ریال - 6 -66-6742-964-978 انتخاب
7- سفر‌های گالیور‮‬‏‫
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:محمد همت‌خواه - عصر اندیشه - دیویی: 823.5 - 60 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 40000 ریال - 1 -06-5550-600-978 انتخاب
8- دلباخته (حس و حساسیت)
نويسنده:جین اوستین ؛ مترجم:عباس کرمی‌فر ؛ ويراستار:پریسا دهاقین - پر - دیویی: 823.8 - 434 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 7 سال 1391 - 130000 ریال - 8 -42-8007-964-978 انتخاب
9- کاترین
نويسنده:جین اوستین ؛ مترجم:منوچهر آرام - پر - دیویی: 823.6 - 324 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1391 - 100000 ریال - 6 -46-8007-964-978 انتخاب
10- قلعه‌ی اوترانتو
نويسنده:هوراس والپول ؛ مترجم:معصومه صباغ‌نیا - حکیم نظامی گنجه‌ای - دیویی: 823.6 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 0 -1-97544-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 21