لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(524)
چاپ مجدد (640)
تالیف (81)
ترجمه (1083)
تهران (994)
شهرستان (170)
كودك و نوجوان (189)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (1164) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آرزوهای بزرگ
نويسنده:چارلز دیکنز ؛ مترجم:عنایت‌الله شکیباپور - گنجینه - دیویی: 823.8 - 368 صفحه - چاپ 1 سال 1359 - انتخاب
2- غزالی در بغداد
نويسنده:ادوارد توماس ؛ مترجم:ذبیح‌الله منصوری - زرین - دیویی: 823.8 - 608 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1364 - 1350 ریال - انتخاب
3- غزالی در بغداد
نويسنده:ادوارد توماس ؛ مترجم:ذبیح‌الله منصوری - زرین - دیویی: 823.8 - 608 صفحه - وزیری - چاپ 4 سال 1366 - 850 ریال - انتخاب
4- غزالی در بغداد
نويسنده:ادوارد توماس ؛ مترجم:ذبیح‌الله منصوری - زرین - دیویی: 823.8 - 604 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 850 ریال - انتخاب
5- غزالی در بغداد
نويسنده:ادوارد توماس ؛ مترجم:ذبیح‌الله منصوری - کتابخانه سنایی - دیویی: 823.8 - 602 صفحه - جلد 2 - وزیری - چاپ 2 سال 1364 - 8250 ریال - انتخاب
6- غزالی در بغداد
نويسنده:ادوارد توماس ؛ مترجم:ذبیح‌الله منصوری - زرین - دیویی: 823.8 - 600 صفحه - جلد 2 - وزیری - چاپ 1 سال 1363 - 1250 ریال - انتخاب
7- غزالی در بغداد
نويسنده:ادوارد توماس ؛ مترجم:ذبیح‌الله منصوری - زرین - دیویی: 823.8 - 604 صفحه - جلد 1 - وزیری - چاپ 1 سال 1363 - 1350 ریال - انتخاب
8- تصویر دوریان‌گری
نويسنده:اسکار وایلد ؛ مترجم:رضا مشایخی - کمانگیر - دیویی: 823.8 - 340 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1368 - 500 ریال - انتخاب
9- لورنا
نويسنده:ریچارددادریج بلک‌مور ؛ مترجم:عبدالرضا امامی - توسن - دیویی: 823.8 - 102 صفحه - چاپ 2 سال 1368 - 350 ریال - انتخاب
10- پارک منسفیلد
نويسنده:جین اوستین ؛ مترجم:مریم حقیقی - کوشش - دیویی: 823.8 - 256 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 300 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 117