لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(188)
چاپ مجدد (618)
تالیف (17)
ترجمه (789)
تهران (755)
شهرستان (51)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (806) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شیطان و دوشیزه پریم
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - دیویی: 869.342 - 244 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1382 - 2220 نسخه - 18000 ریال - 9 -10-7033-964 انتخاب
2- ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - دیویی: 869.342 - 320 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1382 - 2200 نسخه - 9000 ریال - 2 -22-7033-964 انتخاب
3- کیمیاگر
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - دیویی: 869.342 - 256 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1382 - 5500 نسخه - 10000 ریال - 6 -20-7033-964 انتخاب
4- بریدا
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی ؛ مترجم:بهرام جعفری‌فیجانی - نشر کاروان - دیویی: 869.342 - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1382 - 2220 نسخه - 24000 ریال - 6 -03-7033-964 انتخاب
5- بریدا
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی ؛ مترجم:بهرام جعفری‌فیجانی - نشر کاروان - دیویی: 869.342 - 320 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 2200 نسخه - 9000 ریال - 0 -37-7033-964 انتخاب
6- شیطان و دوشیزه پریم
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - دیویی: 869.342 - 244 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1382 - 5550 نسخه - 14000 ریال - 9 -10-7033-964 انتخاب
7- کنار رودخانه پیدرا نشستم و گریه کردم
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:سوسن اردکانی - نگارستان کتاب - دیویی: 869.342 - 220 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 2200 نسخه - 30000 ریال - 964-8155-16-X انتخاب
8- کیمیاگر
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:سوسن اردکانی - زرین - دیویی: 869.342 - 202 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1383 - 3300 نسخه - 28500 ریال - 9 -378-407-964 انتخاب
9- کیمیاگر
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان - فرزان روز - دیویی: 869.342 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 22 سال 1383 - 3300 نسخه - 12000 ریال - 8 -09-6138-964 انتخاب
10- مکتوب
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:سوسن اردکانی - نگارستان کتاب - دیویی: 869.342 - 200 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 2200 نسخه - 25000 ریال - 8 -17-8155-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 81