لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (24)
تالیف (3)
ترجمه (41)
تهران (44)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (12)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (44) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مردی با لباس قهوه‌ای
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمدعلی ایزدی - هرمس، ‌کتابهای‌ کیمیا - دیویی: 823.912 - 372 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 2000 نسخه - 48000 ریال - 1 -330-363-964-978 انتخاب
2- قتل در خوابگاه دانشجویی
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس، کتابهای کارآگاه - دیویی: 823.912 - 246 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1500 نسخه - 120000 ریال - 4 -780-363-964-978 انتخاب
3- به طرف صفر
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس، کتابهای کارآگاه - دیویی: 823.912 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 4 -508-363-964-978 انتخاب
4- مردی با لباس قهوه‌ای
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمدعلی ایزدی - هرمس، ‌کتابهای‌ کیمیا - دیویی: 823.912 - 364 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 1500 نسخه - 180000 ریال - 1 -330-363-964-978 انتخاب
5- این دختر نامرئی نیست
نويسنده:مارکوس سجویک ؛ مترجم:آرزو احمی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - پیدایش - دیویی: 823.914 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 500 نسخه - 250000 ریال - 3 -437-296-600-978 انتخاب
6- اتفاق بعد از شام
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمدحسین عباسپورتمیجانی - سبز آرنگ - دیویی: 823.912 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 10000 نسخه - 9000 ریال - 8 -8-91768-964 انتخاب
7- اتفاق بعد از شام
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمدحسین عباسپورتمیجانی - سبز آرنگ - دیویی: 823.912 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 5000 نسخه - 9000 ریال - 8 -8-91768-964 انتخاب
8- اتفاق بعد از شام
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمدحسین عباسپورتمیجانی - سبز آرنگ - دیویی: 823.912 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 5000 نسخه - 9000 ریال - 8 -8-91768-964 انتخاب
9- اتفاق بعد از شام
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمدحسین عباسپورتمیجانی - سبز آرنگ - دیویی: 823.912 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 5000 نسخه - 9000 ریال - 8 -8-91768-964 انتخاب
10- ندای وظیفه
گردآورنده: جمعی از نویسندگان ؛ مترجم:سحر قدیمی - امیرکبیر - دیویی: 808.831 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 85000 ریال - 5 -1669-00-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5