لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (23)
تالیف (1)
ترجمه (40)
تهران (41)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (12)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (41) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قتل در زمین گلف
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:سپیده حبیبی ؛ ويراستار:پرویز امیرشهپری - موسسه نگارش الکترونیک کتاب - دیویی: 823.912 - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 2000 نسخه - 120000 ریال - 6 -22-8299-600-978 انتخاب
2- قتل در زمین گلف
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمدعلی ایزدی - هرمس، کتابهای کارآگاه - دیویی: 823.91 - 276 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1500 نسخه - 50000 ریال - 5 -473-363-964-978 انتخاب
3- به طرف صفر
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس، کتابهای کارآگاه - دیویی: 823.912 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 4 -508-363-964-978 انتخاب
4- در جستجوی تیرانداز
مترجم:سحر قدیمی - امیرکبیر - دیویی: 808.831 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 60000 ریال - 8 -1668-00-964-978 انتخاب
5- قتل در خوابگاه دانشجویی
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس، کتابهای کارآگاه - دیویی: 823.912 - 246 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 4 -780-363-964-978 انتخاب
6- قتل در خوابگاه دانشجویی
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس، کتابهای کارآگاه - دیویی: 823.912 - 246 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1500 نسخه - 120000 ریال - 4 -780-363-964-978 انتخاب
7- به طرف صفر
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس، کتابهای کارآگاه - دیویی: 823.912 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 4 -508-363-964-978 انتخاب
8- مردی با لباس قهوه‌ای
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمدعلی ایزدی - هرمس، ‌کتابهای‌ کیمیا - دیویی: 823.912 - 364 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 1500 نسخه - 180000 ریال - 1 -330-363-964-978 انتخاب
9- این دختر نامرئی نیست
نويسنده:مارکوس سجویک ؛ مترجم:آرزو احمی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - پیدایش - دیویی: 823.914 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 230000 ریال - 3 -437-296-600-978 انتخاب
10- قتل در زمین گلف
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمدعلی ایزدی - هرمس، کتابهای کارآگاه - دیویی: 823.91 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 5 -473-363-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5