لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (22)
تالیف (1)
ترجمه (39)
تهران (40)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (11)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (40) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اتفاق بعد از شام
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمدحسین عباسپورتمیجانی - محیا - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 75000 ریال - 2 -96-5577-964-978 انتخاب
2- پرونده‌ی ویژه: فراتر از ترس!
نويسنده:آنتونیوخ. ایتوربه ؛ مترجم:رضا اسکندری ؛ ويراستار:سیدنوید سیدعلی‌اکبر - هوپا - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 2 -96-8025-600-978 انتخاب
3- انگشت اتهام
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:بهزاد منتظری - سبزان - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 36000 ریال - 1 -78-8249-964-978 انتخاب
4- قتل در زمین گلف
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمدعلی ایزدی - هرمس، کتابهای کارآگاه - 276 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1500 نسخه - 50000 ریال - 5 -473-363-964-978 انتخاب
5- به طرف صفر
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس، کتابهای کارآگاه - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 4 -508-363-964-978 انتخاب
6- پرونده‌ی ویژه: فراتر از ترس!
نويسنده:آنتونیوخ. ایتوربه ؛ مترجم:رضا اسکندری ؛ ويراستار:سیدنوید سیدعلی‌اکبر - هوپا - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 2 -96-8025-600-978 انتخاب
7- پرونده‌ی ویژه: فراتر از ترس!
نويسنده:آنتونیوخ. ایتوربه ؛ مترجم:رضا اسکندری ؛ ويراستار:سیدنوید سیدعلی‌اکبر - هوپا - 188 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 2 -96-8025-600-978 انتخاب
8- مردی با لباس قهوه‌ای
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمدعلی ایزدی - هرمس، ‌کتابهای‌ کیمیا - 362 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 28000 ریال - 6 -330-363-964 انتخاب
9- قتل در زمین گلف
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمدعلی ایزدی - هرمس، کتابهای کارآگاه - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 5 -473-363-964-978 انتخاب
10- مرگ خانم مگینتی
مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس، کتابهای کارآگاه - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 6 -632-363-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4