لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (22)
تالیف (1)
ترجمه (39)
تهران (40)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (11)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (40) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قتل در خوابگاه دانشجویی
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس، کتابهای کارآگاه - 246 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1500 نسخه - 120000 ریال - 4 -780-363-964-978 انتخاب
2- به طرف صفر
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس، کتابهای کارآگاه - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 4 -508-363-964-978 انتخاب
3- مردی با لباس قهوه‌ای
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمدعلی ایزدی - هرمس، ‌کتابهای‌ کیمیا - 364 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 1500 نسخه - 180000 ریال - 1 -330-363-964-978 انتخاب
4- پرونده‌ی ویژه: فراتر از ترس!
نويسنده:آنتونیوخ. ایتوربه ؛ مترجم:رضا اسکندری ؛ ويراستار:سیدنوید سیدعلی‌اکبر - هوپا - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 2 -96-8025-600-978 انتخاب
5- شرلوک هولمز و ماجرای راش‌های سرخ
نويسنده:موری شاو ؛ مترجم:مهدی عبدلی ؛ مترجم:محسن عباسی - موسسه نگارش الکترونیک کتاب - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100 نسخه - 33000 ریال - 6 -9-95021-600-978 انتخاب
6- قتل در زمین گلف
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:سپیده حبیبی ؛ ويراستار:پرویز امیرشهپری - موسسه نگارش الکترونیک کتاب - 50 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100 نسخه - 45000 ریال - 6 -22-8299-600-978 انتخاب
7- انگشت اتهام
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:بهزاد منتظری - سبزان - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 36000 ریال - 1 -78-8249-964-978 انتخاب
8- مرگ خانم مگینتی
مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس، کتابهای کارآگاه - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2200 نسخه - 40000 ریال - 6 -632-363-964-978 انتخاب
9- قتل در زمین گلف
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمدعلی ایزدی - هرمس، کتابهای کارآگاه - 276 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1500 نسخه - 50000 ریال - 5 -473-363-964-978 انتخاب
10- به طرف صفر
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس، کتابهای کارآگاه - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 4 -508-363-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4