لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8186)
چاپ مجدد (7711)
تالیف (6638)
ترجمه (9259)
تهران (13376)
شهرستان (2521)
كودك و نوجوان (15782)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (15897) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جادوی رنگها
نويسنده:دیتر کونسک ؛ مترجم:الهام مقدس - نشر ایران‌بان - دیویی: 398.2 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 4500 ریال - 3 -8-92989-964 انتخاب
2- سیندرلا
مترجم:زهرا اصفهانی ؛ بازنويسي:فرزانه کریمی - نشر فکر برتر - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1381 - 2000 ریال - 0 -13-6979-964 انتخاب
3- بنگ! بنگ!
نويسنده:سرور کتبی ؛ نقاش:مجید کاظمی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3700 ریال - 1 -819-432-964 انتخاب
4- قلی و جاروی پرنده
گردآورنده:نسرین موسوی ؛ مترجم:کوروش کلانتری ؛ نقاش: آتلیه‌هنری‌نیک‌پی - جهان پویش،مهد علم - دیویی: 398.2 - 8 صفحه - خشتی (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 10000 ریال - 2 -47-5669-964 انتخاب
5- پرنده آبی و چهل جادوگر
گردآورنده:نسرین موسوی ؛ مترجم:کوروش کلانتری ؛ نقاش: آتلیه‌هنری‌نیک‌پی - جهان پویش،مهد علم - دیویی: 398.2 - 8 صفحه - خشتی (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 10000 ریال - 4 -46-5669-964 انتخاب
6- آقای آرام
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:مریم صالحی - آوای اندیشه - دیویی: 823 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2500 ریال - 5 -42-5726-964 انتخاب
7- خانم کوچولوی بازیگوش
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:مریم صالحی - آوای اندیشه - دیویی: 823 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2500 ریال - 6 -47-5726-964 انتخاب
8- خانم کوچولوی شکمو
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:مریم صالحی - آوای اندیشه - دیویی: 823 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2500 ریال - 4 -48-5726-964 انتخاب
9- خانم کوچولوی کمکی
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:مریم صالحی - آوای اندیشه - دیویی: 823 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2500 ریال - 5 -25-5726-964 انتخاب
10- خانم کوچولوی دوقلو
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ مترجم:مریم صالحی - آوای اندیشه - دیویی: 823 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2500 ریال - 8 -46-5726-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1590