لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(532)
چاپ مجدد (695)
تالیف (1205)
ترجمه (22)
تهران (995)
شهرستان (232)
كودك و نوجوان (1137)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1227) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ضحاک و کاوه آهنگر
بازنويسي:حسین فتاحی ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده ؛ تصويرگر:محمدرضا دادگر - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 398.22 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 11000 نسخه - 5000 ریال - 6 -052-536-964-978 انتخاب
2- رستم و اسفندیار
بازنويسي:حسین فتاحی ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده ؛ تصويرگر:محمدرضا دادگر - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 398.22 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 11000 نسخه - 5000 ریال - 4 -056-536-964-978 انتخاب
3- اکوان دیو
نويسنده:حسین فتاحی ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده ؛ تصويرگر:محمدرضا دادگر - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 398.22 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 11000 نسخه - 5000 ریال - 7 -055-536-964-978 انتخاب
4- رستم و سهراب
بازنويسي:حسین فتاحی ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده ؛ تصويرگر:محمدرضا دادگر - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 398.22 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 11000 نسخه - 5000 ریال - 1 -057-536-964-978 انتخاب
5- داستانهای اساطیر ایران
نويسنده:سعید قانعی ؛ ويراستار:منصوره عسگری‌منفرد - آوای عشق - دیویی: 8fa3.62 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 7 -5-90853-964-978 انتخاب
6- داستانهای کهن ایران‌زمین
نويسنده:سعید قانعی ؛ ويراستار:منصوره عسگری‌منفرد - آوای عشق - دیویی: 8fa3.62 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 0 -4-90853-964-978 انتخاب
7- زال و سیمرغ
بازنويسي:حسین فتاحی ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده ؛ تصويرگر:محمدرضا دادگر - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 398.22 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 11000 نسخه - 5000 ریال - 3 -053-536-964-978 انتخاب
8- قصه‌های تصویری از شاهنامه (مجموعه 6 جلدی)
بازنويسي:حسین فتاحی ؛ تصويرگر:محمدرضا دادگر ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 398.22 - 76 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1388 - 5500 نسخه - 35000 ریال - 8 -058-536-964-978 انتخاب
9- هفت ‌خوان رستم: برگرفته از شاهنامه فردوسی
نويسنده:زهرا شیری ؛ تصويرگر:سعید نوروزی - دلفین‌ آبی،لاک‌پشت - دیویی: 8fa1 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 7000 نسخه - 5000 ریال - 6 -66-8199-964-978 انتخاب
10- رستم و دیو سفید
نويسنده:حسین فتاحی ؛ تصويرگر:مرتضی سهی - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 398.22 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1100 نسخه - 5000 ریال - 6 -656-536-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 123