لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(527)
چاپ مجدد (705)
تالیف (1210)
ترجمه (22)
تهران (996)
شهرستان (236)
كودك و نوجوان (1137)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1232) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زال و سیمرغ
بازنويسي:پریسا رسولی - امیرکبیر، کتابهای شکوفه - دیویی: 398.22 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 5 -365-300-964 انتخاب
2- داستان دیو در سنگ
نويسنده:محمود مشرف‌آزادتهرانی ؛ نقاش:وحید نصیریان - مهاجر - دیویی: 398.22 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 6000 نسخه - 7000 ریال - 3 -83-5943-964 انتخاب
3- داستان زال و سیمرغ
نويسنده:محمود مشرف‌آزادتهرانی ؛ نقاش:وحید نصیریان - مهاجر - دیویی: 398.2 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 6000 نسخه - 4800 ریال - 7 -81-5943-964 انتخاب
4- زال و سیمرغ
بازنويسي:شادی بیضایی ؛ نقاش:رضا فتحی - پیک ادبیات - دیویی: 398.22 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 8 -37-8165-964 انتخاب
5- نخستین نبرد رستم
بازنويسي:شادی بیضایی ؛ نقاش:رضا فتحی - پیک ادبیات - دیویی: 398.22 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 4 -39-8165-964 انتخاب
6- رستم و سهراب: برگرفته از شاهنامه فردوسی
نويسنده:مرجان فولادوند ؛ نقاش:منصور وفایی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa2.62 - 44 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 8 -031-391-964 انتخاب
7- داستان رخش رخشان
نويسنده:محمود مشرف‌آزادتهرانی ؛ نقاش:وحید نصیریان - نشر مهاجر - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 6000 نسخه - 3800 ریال - 3 -01-8861-964 انتخاب
8- داستان رخش رخشان
نويسنده:محمود مشرف‌آزادتهرانی ؛ نقاش:وحید نصیریان - نشر مهاجر - دیویی: 398.2 - 16 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 6000 نسخه - 4800 ریال - 1 -02-8861-964 انتخاب
9- شناخت اساطیر ایران بر اساس طومار نقالان
نويسنده:جابر عناصری ؛ ويراستار:علی‌اکبر رشیدی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 8fa2.0512 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 2000 نسخه - 12000 ریال - 8 -027-376-964 انتخاب
10- قصه‌های شاهنامه
نويسنده:محمد تاجیک‌جعفری ؛ نويسنده:فرشته رامشینی - شهرزاد - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 0 -93-5643-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 124