لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(548)
چاپ مجدد (762)
تالیف (1280)
ترجمه (30)
تهران (1073)
شهرستان (237)
كودك و نوجوان (1203)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1310) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سیاوش در آتش
نويسنده:مهناز سیدجوادجواهری ؛ تصويرگر:بابک قراگزلو - موسسه فرهنگی هنری طاهر - دیویی: 8fa3.62 - 68 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 25000 ریال - 0 -034-507-964-978 انتخاب
2- داستان زال و سیمرغ
نويسنده:محمود مشرف‌آزادتهرانی ؛ تصويرگر:وحید نصیریان - مهاجر - دیویی: 398.2 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 6000 ریال - 7 -81-5943-964 انتخاب
3- داستان دیو در سنگ
نويسنده:محمود مشرف‌آزادتهرانی ؛ تصويرگر:وحید نصیریان - مهاجر - دیویی: 398.22 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 9000 ریال - 3 -83-5943-964 انتخاب
4- زال و رودابه
نويسنده:صفیه حسینی - رهام اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 ریال - 0 -23-8231-964 انتخاب
5- سام و زال
نويسنده:صفیه حسینی ؛ تصويرگر:معصومه پورمند - رهام اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 ریال - 2 -22-8231-964 انتخاب
6- زال و سیمرغ
بازنويسي:زینت‌السادات طباطبایی ؛ نقاش:آزاده جنود - موسسه فرهنگی هنری طاهر - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 8000 ریال - 4 -46-7787-964 انتخاب
7- رستم و اسفندیار: اقتباس از شاهنامه‌ی فردوسی
نويسنده:ابوالقاسم فردوسی ؛ تصويرگر:سیروس راد - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1386 - 20000 ریال - 4 -209-391-964 انتخاب
8- جمشید و خورشید
نويسنده:فریده خلعت‌بری ؛ تصويرگر:سحر بردایی - شباویز - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - وزیری (مقوایی) - چاپ 1 سال 1386 - 22000 ریال - 5 -244-505-964-978 انتخاب
9- داستان رخش رخشان
نويسنده:محمود مشرف‌آزادتهرانی ؛ تصويرگر:وحید نصیریان - نشر مهاجر - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 7000 ریال - 3 -01-8861-964 انتخاب
10- داستان رخش رخشان
نويسنده:محمود مشرف‌آزادتهرانی ؛ تصويرگر:وحید نصیریان - نشر مهاجر - دیویی: 398.2 - 16 صفحه - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 7000 ریال - 1 -02-8861-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 131