لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4944)
چاپ مجدد (5285)
تالیف (5850)
ترجمه (4379)
تهران (7794)
شهرستان (2435)
كودك و نوجوان (10208)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (10229) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مسافر کوچک
نويسنده:مهری ماهوتی ؛ نقاش:شهرام عظیمی - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - 24 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 10000 نسخه - 2700 ریال - 5 -173-348-964 انتخاب
2- ببری که می‌خواست گربه باشد: برای گروه سنی 13 تا 15 سال
نويسنده:جمشید سپاهی ؛ مترجم:محمدعلی قهرمانی‌قاجار - شباویز - 60 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 3 -49-5555-964 انتخاب
3- سنجابهای شجاع
نويسنده:ابراهیم امینی ؛ ويراستار:احمد اشرف‌الکتابی ؛ تصويرگر:محمود ارواحی‌آذر - نشر فرهنگ ‌امروز - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 10000 نسخه - 2500 ریال - 1 -30-6727-964 انتخاب
4- جوجه‌ای که نمی‌خواست از تخم بیرون بیاید
نويسنده:کلر دانیل ؛ مترجم:آرزو البرز ؛ نقاش:لیزا کمپبل‌ارنست - فرگام - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 2000 ریال - 9 -04-7133-964 انتخاب
5- خانه‌ی ما کجا است؟ برای گروه سنی 7 تا 9 سال
نويسنده:مرجان کشاورزی‌آزاد ؛ نقاش:محمد محلاتی - شباویز - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 7 -47-5555-964 انتخاب
6- گربه‌ی سفید پشمالو = The white fluffy cat
نويسنده:منوچهر کی‌مرام ؛ مترجم:فتانه خلعت‌بری ؛ تصويرگر:شیرین قزل‌باش - شباویز - 36 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 5 -48-5555-964 انتخاب
7- خاله گنجشکه و ننه پیرزن
نويسنده:افسانه شعبان‌نژاد ؛ نقاش:علی مفاخری - محراب قلم - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5500 نسخه - 2500 ریال - 1 -017-323-964 انتخاب
8- خوشبخت‌ترین آهوی دنیا
نويسنده:خلیل رفیعی‌طباطبایی ؛ نقاش:فرهاد نظری - کانون انتشارات پیام نور - 16 صفحه - رقعی (گلاسه) - چاپ 3 سال 1380 - 6000 نسخه - 2200 ریال - 3 -53-5618-964 انتخاب
9- کارآگاه گربه در جستجوی گنج
نويسنده:جینز زورن‌من ؛ مترجم:هستی ابروزنی ؛ ويراستار:ام‌البنین علیمرادی - تا 14 - 24 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5500 نسخه - 3500 ریال - 9 -02-6926-964 انتخاب
10- قصه پلنگ سفید
نويسنده:سیدمهدی شجاعی ؛ نقاش:کبری ابراهیمی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 10000 نسخه - 4500 ریال - 9 -961-432-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1023