لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(35)
چاپ مجدد (17)
تالیف (52)
ترجمه (0)
تهران (31)
شهرستان (21)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (52) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آشنایی با حقوق آپارتمان‌نشینی با آخرین اصلاحات و الحاقات در شرح و تفسیر کامل قانون تملک آپارتمان‌ها ...
نويسنده:مسعود رحمانیان - ایده برتر - دیویی: 346.55043 - 228 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 3 -6-93432-600-978 انتخاب
2- آپارتمان‌نشینی شاداب
نويسنده:داود موسی‌پور ؛ ويراستار:سیدمحمد هاشمی - حافظ پژوه - دیویی: 643.37 - 62 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 40000 ریال - 4 -02-8606-600-978 انتخاب
3- فرهنگ آپارتمان نشینی
نويسنده: سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز - مشکوه قلم - دیویی: 641.92 - 46 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 6 -7-96621-964-978 انتخاب
4- آداب آپارتمان‌نشینی و آیین همسایگی
نويسنده:افسانه هنرمندنیا ؛ ويراستار:اسماعیل هنرمندنیا - دانش امروز - دیویی: 643.37 - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 60000 ریال - 7 -23-7201-600-978 انتخاب
5- قوانین و مقررات مربوط به آپارتمان‌نشینی: حقوق همسایگان نسبت به یکدیگر، اختیارات وظایف مدیر در اداره امور آپارتمان‌ها و تامین هزینه‌ها، ...
نويسنده:فرحناز یوسفی‌زاده - شهید داریوش نوراللهی - دیویی: 346.55043 - 72 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 45000 ریال - 6 -24-6556-600-978 انتخاب
6- آپارتمان‌نشینی
نويسنده:امید پارسایی‌فر ؛ تصويرگر:حمیدرضا مسیبی - شروع - دیویی: 643.37 - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - 1 -135-166-964-978 انتخاب
7- دعاوی آپارتمان‌نشینی در رویه دادگاه‌ها
نويسنده:توحید زینالی - چراغ دانش - دیویی: 346.55043 - 244 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 155000 ریال - 7 -03-8138-600-978 انتخاب
8- کاشانه: فرهنگ و قوانین آپارتمان‌نشینی
نويسنده: معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری اهواز - اثر قلم - دیویی: 643.37 - 94 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 3 -0-94512-600-978 انتخاب
9- آشنایی با حقوق آپارتمان‌نشینی با آخرین اصلاحات و الحاقات در شرح و تفسیر کامل قانون تملک آپارتمان‌ها ...
نويسنده:مسعود رحمانیان - ایده برتر - دیویی: 346.55043 - 228 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 65000 ریال - 3 -6-93432-600-978 انتخاب
10- منشور فرهنگ آپارتمان‌نشینی به انضمام قانون تملک آپارتمان‌ها به همراه آیین‌نامه اجرایی و ...
نويسنده:میرمهرداد حسینی ؛ ويراستار:مهدی عزیزی‌لای‌بیدی - فرانما - دیویی: 346.55043 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 150000 ریال - 4 -81-7004-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6