لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(43)
چاپ مجدد (19)
تالیف (0)
ترجمه (62)
تهران (62)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (62)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (62) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راز کشتی اسب شاخ‌دار
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه نشر رایحه اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 17500 ریال - 1 -08-7706-964 انتخاب
2- جواهرات کاستافیوره
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:اسمردیس حاجتی - زرین - دیویی: 741.59493 - 68 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 2 سال 1381 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 0 -301-407-964 انتخاب
3- تن‌تن در سرزمین طلای سیاه
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:اسمردیس حاجتی - زرین - دیویی: 741.59493 - 72 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 3 -255-407-964 انتخاب
4- ماجرای تورنسل
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:شیرین ریاحی‌پور - زرین - دیویی: 741.59293 - 68 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 964-407-288-X انتخاب
5- جزیره سیاه
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشرتاریخ‌وفرهنگ - نشر تاریخ و فرهنگ - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 2 سال 1380 - 5000 نسخه - 17500 ریال - 964-7135-22-X انتخاب
6- تن‌تن در کنگو
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:اسمردیس حاجتی - زرین - دیویی: 741.59493 - 68 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 2 سال 1381 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 2 -264-407-964 انتخاب
7- تن‌تن و دریاچه کوسه‌ها
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:اسمردیس حاجتی - زرین - دیویی: 741.59493 - 44 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 1 -256-407-964 انتخاب
8- گل آبی
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:اسمردیس حاجتی - زرین - دیویی: 741.59493 - 68 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 2 سال 1380 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 8 -258-407-964 انتخاب
9- نیلوفر آبی
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 68 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 17500 ریال - 7 -05-7706-964 انتخاب
10- تن‌تن در تبت
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:اسمردیس حاجتی - زرین - دیویی: 741.59493 - 62 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 964-407-257-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7