لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(43)
چاپ مجدد (19)
تالیف (0)
ترجمه (62)
تهران (62)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (62)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (62) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ماجرای تورنسل
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:شیرین ریاحی‌پور - زرین - دیویی: 741.59293 - 68 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 964-407-288-X انتخاب
2- کوسه‌های دریای سرخ
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشرتاریخ‌وفرهنگ - نشر تاریخ و فرهنگ - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 16000 ریال - 7 -29-7135-964 انتخاب
3- خرچنگ پنجه طلایی
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:اسمردیس حاجتی - زرین - دیویی: 741.59493 - 62 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 6 -276-407-964 انتخاب
4- نیلوفر آبی
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشررایحه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 2500 ریال - 3 -24-7706-964 انتخاب
5- راز کشتی اسب شاخ‌دار
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه نشر رایحه اندیشه - نشر رایحه ‌اندیشه - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 17500 ریال - 1 -08-7706-964 انتخاب
6- جواهرات کاستافیوره
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:اسمردیس حاجتی - زرین - دیویی: 741.59493 - 68 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 2 سال 1381 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 0 -301-407-964 انتخاب
7- خرچنگ چنگال طلایی
نويسنده: هرژه ؛ مترجم: گروه‌ترجمه‌نشرتاریخ‌وفرهنگ - نشر تاریخ و فرهنگ - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 16000 ریال - 2 -26-7135-964 انتخاب
8- ماجرای پرفسور
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:نفیسه فرسایی - نمونه - دیویی: 741.59493 - 62 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 10000 نسخه - 7500 ریال - 6 -21-5540-964 انتخاب
9- اژدهای برفها
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:اسمردیس حاجتی - زرین - دیویی: 741.59493 - 48 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 0 -282-407-964 انتخاب
10- تن‌تن در تبت
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:اسمردیس حاجتی - زرین - دیویی: 741.59493 - 62 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 2 سال 1381 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 964-407-257-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7