لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (3)
تالیف (17)
ترجمه (0)
تهران (6)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پرسمان قرآنی جبر و اختیار
گردآورنده:علی کرجی - نشر جمال - دیویی: 297.465 - 142 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 16000 ریال - 7 -127-202-964-978 انتخاب
2- امر بین الامرین از منظر عقل و نقل
نويسنده:محمدباقر مرتضوی‌نیا - مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - دیویی: 297.465 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 170000 ریال - 0 -063-429-600-978 انتخاب
3- نگرشی قرآنی در فهم قدر و قضا
محقق:اسماعیل کس‌نزانی ؛ محقق:بهزاد مولایی - ئالای رووناکی - دیویی: 297.159 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 50000 ریال - 5 -0-95104-600-978 انتخاب
4- سرنوشت از دیدگاه قرآن
نويسنده:علی‌اکبر اژه‌ای - شفق - دیویی: 297.159 - 31 صفحه - چاپ 1 سال 1360 - انتخاب
5- سرنوشت از دیدگاه قرآن
نويسنده:علی‌اکبر اژه‌ای - مسجد امام علی (ع) - دیویی: 297.159 - 24 صفحه - چاپ 1 سال 1358 - انتخاب
6- سرنوشت انسان در قرآن کریم
نويسنده:امیرمحمد نظری - تولی - دیویی: 297.159 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 80000 ریال - 1 -80-7882-600-978 انتخاب
7- نگرشی قرآنی در فهم قدر و قضا
محقق:اسماعیل کس‌نزانی ؛ محقق:بهزاد مولایی - آراس - دیویی: 297.159 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 12500 ریال - 4 -47-8620-964-978 انتخاب
8- قضاء و قدر و شبهات اختیار
نويسنده:محمدهادی رحمانی - انصاری - دیویی: 297.465 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 80000 ریال - 8 -15-7085-600-978 انتخاب
9- قضا و قدر در نظام آفرینش (تفسیر موضوعی المیزان)
به‌اهتمام:مرتضی امین ؛ زيرنظر:محمد بیستونی - مفتاح دانش،بیان جوان - دیویی: 297.179 - 340 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 57000 ریال - 9 -0-91522-600-978 انتخاب
10- چگونه تقدیر خود را تدبیر کنیم "تغییر تقدیر، وعده‌ی الهی": نگرشی تحلیلی پیرامون آیه‌ی 96 از سوره‌ی مبارکه‌ی اعراف ...
نويسنده:سمیرا مهدی‌نژاد - تاسوعا - دیویی: 297.18 - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 120000 ریال - 4 -99-5749-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2