لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (0)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ببین و بدان: هاهاها!
مسئول طرح:سیدمحمد مهاجرانی ؛ تصويرگر:شکوفه بیاتی - عروج اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 5500 ریال - 3 -228-163-964-978 انتخاب
2- موج
نويسنده:سوزی لی - حوا - دیویی: 808.543 - 48 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 20000 ریال - 5 -21-5131-600-978 انتخاب
3- اسیر سیم!
نويسنده:سیدمحمد مهاجرانی ؛ تصويرگر:شکوفه بیاتی - عروج اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 55000 ریال - 7 -220-163-964-978 انتخاب
4- ببین و بدان: مال خودمه!!
مسئول طرح:سیدمحمد مهاجرانی ؛ تصويرگر:شکوفه بیاتی - عروج اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 5500 ریال - 0 -229-163-964-978 انتخاب
5- ببین و بدان: بادکنک‌ها
مسئول طرح:سیدمحمد مهاجرانی ؛ تصويرگر:شکوفه بیاتی - عروج اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 5500 ریال - 1 -222-163-964-978 انتخاب
6- باران
نويسنده:سیدمحمد مهاجرانی ؛ تصويرگر:شکوفه بیانی - عروج اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 8 -223-163-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1