لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(71)
چاپ مجدد (27)
تالیف (95)
ترجمه (3)
تهران (71)
شهرستان (27)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (26)

تعداد یافت شده (98) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روش تحقیق با رویکردی بر پایان‌نامه‌نویسی و مقاله‌نویسی
نويسنده:مهدی اسماعیلی - آتی‌نگر - 142 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 69000 ریال - 1 -04-7631-600-978 انتخاب
2- چگونه پایان‌نامه بنویسیم؟
نويسنده:شبنم دادبین ؛ نويسنده:بهروز بختیاری - نگارخانه - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 9 -09-7148-600-978 انتخاب
3- شیوه‌ی ارائه‌ی مطالب علمی و فنی
نويسنده:سلمان ولی‌محمدی - دانش زنجان - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 4 -014-342-600-978 انتخاب
4- راهنمای پایان‌نامه (با تاکید بر مدیریت ورزشی): طرح مقدماتی پایان‌نامه (پروپوزال نویسی)، تدوین پایان‌نامه، دفاع از پایان‌نامه ...
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:حمید قاسمی ؛ ويراستار:ناصر فتوگرافی - نشر ورزش،بامداد کتاب - 166 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 500 نسخه - 145000 ریال - 7 -37-5796-600-978 انتخاب
5- روش تحقیق با رویکرد پایان‌نامه نویسی برای دانشجویان کامپیوتر
نويسنده:فرناز حسینی - یاوریان - 142 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 7 -64-7327-600-978 انتخاب
6- شیوه‌نامه تحقیقات ادبی
نويسنده:اکبر شعبانی ؛ نويسنده:جواد عباسی ؛ نويسنده:مهدی نوروز - کنکاش دانش - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1500 نسخه - 0 -01-2752-964-978 انتخاب
7- Proposal and thesis writing made easy
نويسنده:محمد گلشن - جنگل،جاودانه - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 500 نسخه - 100000 ریال - 9 -340-316-600-978 انتخاب
8- روش تحقیق با رویکردی بر پایان‌نامه‌نویسی و مقاله‌نویسی
نويسنده:مهدی اسماعیلی - آتی‌نگر - 142 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 96000 ریال - 1 -04-7631-600-978 انتخاب
9- Research methodology and design in language education
نويسنده:منصور توکلی - دانشگاه اصفهان - 232 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 7 -139-110-600-978 انتخاب
10- روش‌های تحقیق و اصول پایان‌نامه‌نویسی در علوم انسانی
نويسنده:مرحمت همت‌پور - دهسرا - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 9 -254-197-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10