لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(70)
چاپ مجدد (26)
تالیف (93)
ترجمه (3)
تهران (69)
شهرستان (27)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (21)

تعداد یافت شده (96) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روش تحقیق پیشرفته کمی و کیفی در مدیریت (با رویکرد پایان‌نامه‌نویسی و آشنایی با نرم‌افزار لیزرل)
نويسنده:قنبر امیرنژاد - تعلیم و تربیت اسلامی - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 3 -00-7420-600-978 انتخاب
2- تحریر پایان‌نامه و رساله، و نحوه دفاع
نويسنده:محمدرضا میرانصاری‌مهابادی - شرکت علمی آبتین برکه - 68 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 0 -7076-04-600-978 انتخاب
3- روش تحقیق: به انضمام راهنمای طرح تحقیق (پروپوزال) و پایان‌نامه‌نویسی برای کلیه دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
نويسنده:شهلا سهرابی ؛ نويسنده:محمدرضا گروسی ؛ ويراستار:لیلا آدینه - بیشه - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 150000 ریال - 7 -02-7587-600-978 انتخاب
4- شیوه‌ی پایان‌نامه‌نویسی با تاکید بر روش‌شناسی کیفی
نويسنده:حسین‌ابوالحسن تنهایی ؛ نويسنده:محمدجواد نکهت - بهمن برنا - 174 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 8 -55-8023-964-978 انتخاب
5- Proposal and thesis writing made easy
نويسنده:محمد گلشن - جنگل،جاودانه - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 500 نسخه - 100000 ریال - 9 -340-316-600-978 انتخاب
6- چگونه یک پایان‌نامه بهتر بنویسیم؟
مترجم:امیر سعدالدین ؛ مترجم:اکبر بابایی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 120000 ریال - 7 -6-97245-600-978 انتخاب
7- راهنمای پایان‌نامه (با تاکید بر مدیریت ورزشی)
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:سارا فتوگرافی ؛ نويسنده:حمید قاسمی - نشر ورزش،بامداد کتاب - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 7 -37-5796-600-978 انتخاب
8- روش تحقیق در علم حقوق با تاکید بر پایان‌نامه‌نویسی
نويسنده:حسین آل‌کجباف - جنگل،جاودانه - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 4 -681-981-964-978 انتخاب
9- انجام پایان‌نامه دوره فوق لیسانس از آغاز تا انتها
نويسنده:یوریس‌لاری اورت ؛ نويسنده:اینگر فرست ؛ مترجم:نبیل آزادی - جامعه‌شناسان - 308 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200 نسخه - 300000 ریال - 2 -458-223-600-978 انتخاب
10- تکنیک‌های طلایی در پایان‌نامه نویسی: راهنمای کاربردی نگارش پایان‌نامه
نويسنده:محمد کریمی ؛ نويسنده:علی شامل ؛ نويسنده:محمد حاجی‌وند - کتاب کسرا - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1100 نسخه - 135000 ریال - 2 -3-95832-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10