لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (1)
تالیف (16)
ترجمه (0)
تهران (9)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- از جنوب گریه‌ها: برگزیده شعر جوان خوزستان
به‌اهتمام:شهرام فروغی‌مهر - کتاب هرمز - دیویی: 8fa1.6209 - 142 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 180000 ریال - 1 -2-99775-622-978 انتخاب
2- از جنوب گریه‌ها: برگزیده شعر جوان خوزستان
به‌اهتمام:شهرام فروغی‌مهر ؛ نقد و بررسی:افسانه نجومی ؛ نقد و بررسی:لهراسب زنگنه - کتاب هرمز - دیویی: 8fa1.6209 - 148 صفحه - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 180000 ریال - 7 -01-6406-622-978 انتخاب
3- فلاش‌بک بانوی بی‌قراری
شاعر:سیدمحمود سجادی ؛ زيرنظر:بهمن ساکی ؛ زيرنظر:علی یاری - کلام - دیویی: 8fa1.62 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 25000 ریال - 7 -57-5482-600-978 انتخاب
4- از حنجره کارون
به‌اهتمام:بهمن ساکی - نیلوفران - دیویی: 8fa3.62 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 24000 ریال - 6 -22-5513-600-978 انتخاب
5- کبودی همه سپیدی‌ها
شاعر:حموله سریاداودی ؛ ويراستار:محمدرضا مردانیان - سیب سرخ - دیویی: 8fa1.6209 - 296 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 350000 ریال - 5 -64-7348-964-978 انتخاب
6- جریان‌شناسی شعر جنگ
نويسنده:داود رضاکاظمی - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 8fa1.6209 - 842 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 600000 ریال - 3 -2790-03-600-978 انتخاب
7- شرجی‌تر از جنگ با شاعران پایداری در خوزستان
شاعر:داودرضا کاظمی - سوره مهر - دیویی: 8fa1.62 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 20000 ریال - 7 -2789-03-600-978 انتخاب
8- از حنجره کارون
به‌اهتمام:بهمن ساکی - نیلوفران - دیویی: 8fa3.62 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 95000 ریال - 6 -22-5513-600-978 انتخاب
9- در وضعیت شرجی 2
شاعر:سعید سروش‌راد - پایتخت - دیویی: 8fa1.6209 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200000 ریال - 4 -79-8684-600-978 انتخاب
10- از همه‌ی نام‌ها: آنتولوژی شاعران معاصر خوزستان
گردآورنده:سریا داودی‌حموله - پارلاق قلم - دیویی: 8fa1.6209 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 180000 ریال - 5 -30-8895-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2