لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (1)
تالیف (15)
ترجمه (0)
تهران (9)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- از جنوب گریه‌ها: برگزیده شعر جوان خوزستان
به‌اهتمام:شهرام فروغی‌مهر - کتاب هرمز - 116 صفحه - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 2 -5-99775-622-978 انتخاب
2- کبودی همه سپیدی‌ها
شاعر:حموله سریاداودی ؛ ويراستار:محمدرضا مردانیان - سیب سرخ - 296 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 700 نسخه - 350000 ریال - 5 -64-7348-964-978 انتخاب
3- شرجی تر از جنگ با شاعران پایداری در خوزستان
نويسنده:داودرضا کاظمی - سوره مهر - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1250 نسخه - 20000 ریال - 7 -2789-03-600-978 انتخاب
4- از جنوب گریه‌ها: برگزیده شعر جوان خوزستان
به‌اهتمام:شهرام فروغی‌مهر - کتاب هرمز - 142 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 1 -2-99775-622-978 انتخاب
5- فرازهای پنهانی: نقد و بررسی شعر خوزستان
به‌اهتمام:شهرام فروغی‌مهر - آیات - 190 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 1 -58-6474-964-978 انتخاب
6- در وضعیت شرجی 2
شاعر:سعید سروش‌راد - پایتخت - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 4 -79-8684-600-978 انتخاب
7- بخت تاریک در آفاق بنفشه و پروانه (مجموعه‌ی شعر)
شاعر:قاسم آهنین‌جان ؛ زيرنظر:بهمن ساکی ؛ زيرنظر:علی یاری - کلام - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1200 نسخه - 25000 ریال - 3 -39-5482-600-978 انتخاب
8- فلاش‌بک بانوی بی‌قراری
شاعر:سیدمحمود سجادی ؛ زيرنظر:بهمن ساکی ؛ زيرنظر:علی یاری - کلام - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1200 نسخه - 25000 ریال - 7 -57-5482-600-978 انتخاب
9- از حنجره کارون
به‌اهتمام:بهمن ساکی - نیلوفران - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2200 نسخه - 24000 ریال - 6 -22-5513-600-978 انتخاب
10- از جنوب گریه‌ها: برگزیده شعر جوان خوزستان
به‌اهتمام:شهرام فروغی‌مهر ؛ نقد و بررسی:افسانه نجومی ؛ نقد و بررسی:لهراسب زنگنه - کتاب هرمز - 148 صفحه - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 7 -01-6406-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2