لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (2)
تالیف (5)
ترجمه (7)
تهران (8)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فناوری غشاء نانو کامپوزیت اساس و کاربردها
نويسنده:پی.کی. تواری ؛ مترجم:زهره دهاقین - جهاد دانشگاهی (دانشگاه شهید بهشتی) - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 7 -114-479-964-978 انتخاب
2- مقدمه‌ای بر غشا و فرایندهای غشایی
نويسنده:مرتضی صادقی ؛ نويسنده:علیرضا وفایی‌منش - سپاهان - 382 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 1 -35-5659-600-978 انتخاب
3- فناوری ساخت، اصلاح و ارزیابی غشاهای پلیمری
نويسنده:احسان سلجوقی ؛ نويسنده:وحیده غفاریان ؛ نويسنده:احمد اخوت - سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 6 -472-102-600-978 انتخاب
4- تکنولوژی غشا و کاربردهای آن
نويسنده:ریچارد بیکر ؛ مترجم:اسماعیل سلیمی ؛ مترجم:آزاده غایی - سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 480 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 320000 ریال - 3 -642-102-600-978 انتخاب
5- فناوری غشایی و کاربردهای آن
نويسنده:ریچارد بیکر ؛ مترجم:عبدالرضا مقدسی ؛ مترجم:زهرا رجبی - دانشگاهی کیان - 666 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 550 نسخه - 495000 ریال - 5 -199-307-600-978 انتخاب
6- اصول بنیانی فناوری غشایی
نويسنده:مارسل مولدر ؛ مترجم:عبدالرضا مقدسی ؛ مترجم:زهرا رجبی - دانشگاهی کیان،دانشگاه اراک - 454 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 550 نسخه - 225000 ریال - 4 -042-307-600-978 انتخاب
7- فرآیندهای جداسازی غشایی
نويسنده:رضا مسیبی‌بهبهانی ؛ نويسنده:ابوالفضل جمعه‌کیان - آییژ - 416 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 9 -613-970-964-978 انتخاب
8- تکنولوژی غشا و کاربردهای آن
نويسنده:ریچارد بیکر ؛ مترجم:اسماعیل سلیمی ؛ مترجم:آزاده غایی - سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 478 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 3 -642-102-600-978 انتخاب
9- بررسی اثر افزودنی‌ها بر ساختار و عملکرد غشاهای پلیمری (با رویکرد کاربردی)
نويسنده:مصطفی تیموری - آوای دانش‌گستر - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200 نسخه - 120000 ریال - 9 -70-6976-600-978 انتخاب
10- اصول بنیانی فناوری غشایی
نويسنده:مارسل مولدر ؛ مترجم:عبدالرضا مقدسی ؛ مترجم:زهرا رجبی - دانشگاهی کیان،دانشگاه اراک - 468 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 550 نسخه - 350000 ریال - 4 -042-307-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2