لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(57)
چاپ مجدد (150)
تالیف (1)
ترجمه (206)
تهران (199)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (207)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (207) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:مجتبی پایدار - سالار الموتی - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 500 نسخه - 55000 ریال - 1 -02-7071-600-978 انتخاب
2- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:مصطفی رحماندوست ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 3300 نسخه - 7200 ریال - 9 -506-417-964 انتخاب
3- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:محمد قاضی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 38 سال 1391 - 1000 نسخه - 22000 ریال - 4 -025-303-964-978 انتخاب
4- لالابای
نويسنده:ژان‌ماری‌گوستاو لوکلزیو ؛ مترجم:لادن گلگون ؛ تصويرگر:ژرژ لوموان - تمیمی - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1500 نسخه - 35000 ریال - 5 -3-92043-600-978 انتخاب
5- دور دنیا در هشتاد روز (متن کوتاه شده)
نويسنده:ژول ورن ؛ مترجم:محسن فرزاد - نشر افق - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 2200 نسخه - 12500 ریال - 8 -68-6742-964 انتخاب
6- تیستوی سبزانگشتی
نويسنده:موریس دروئون ؛ مترجم:لیلی گلستان - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 5000 نسخه - 24000 ریال - 6 -0373-01-600-978 انتخاب
7- نیکولا کوچولو
نويسنده: سامپه ؛ نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:ویدا سعادت - کتابهای کیمیا - 150 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 5000 نسخه - 6800 ریال - 3 -87-6641-964 انتخاب
8- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:احمد شاملو - نگاه - 104 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 43 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 8 -013-351-964-978 انتخاب
9- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:محمد قاضی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 45 سال 1392 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 4 -025-303-964-978 انتخاب
10- شاهزاده کوچک
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:هرمز ریاحی - چاپ و نشر نظر - 100 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 1500 نسخه - 60000 ریال - 0 -24-5191-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 21