لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(61)
چاپ مجدد (161)
تالیف (1)
ترجمه (221)
تهران (212)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (222)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (222) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:محمد قاضی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 843.912 - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 47 سال 1392 - 25000 ریال - 4 -025-303-964-978 انتخاب
2- ساده‌دل
نويسنده:میشل پیکمال ؛ مترجم:مهناز عسگری ؛ نقاش:ژان‌لوک سرانو - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 843.914 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 40000 ریال - 7 -428-385-964-978 انتخاب
3- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:احمد شاملو - نگاه - دیویی: 843.912 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 40 سال 1396 - 80000 ریال - 8 -013-351-964-978 انتخاب
4- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:احمد شاملو - نگاه - دیویی: 843.912 - 104 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 26 سال 1393 - 70000 ریال - 8 -013-351-964-978 انتخاب
5- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:ژاسمن داودی - دو یار معاصر،داریوش - دیویی: 843.912 - 32 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 250000 ریال - 0 -9-99225-622-978 انتخاب
6- ماجراجوی جوان
نويسنده:ژاکلین سرون ؛ مترجم:محمد قاضی - سبزخامه - دیویی: 843.914 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 9000 ریال - 964-8271-33-X انتخاب
7- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:محمد قاضی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 843.912 - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 39 سال 1391 - 22000 ریال - 4 -025-303-964-978 انتخاب
8- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:مصطفی رحماندوست ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 843.912 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 7200 ریال - 9 -506-417-964 انتخاب
9- زنگ تفریح نیکولا کوچولو
نويسنده: سامپه ؛ نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:امیرحسین مهدی‌زاده - هرمس، ‌کتابهای‌ کیمیا - دیویی: 843.914 - 126 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 9 سال 1387 - 12000 ریال - 6 -39-6641-964-978 انتخاب
10- نیکولا کوچولو
نويسنده: سامپه ؛ نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:ویدا سعادت - کتابهای کیمیا - دیویی: 843.914 - 150 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 5000 ریال - 3 -167-435-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 23