لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(49)
چاپ مجدد (192)
تالیف (0)
ترجمه (241)
تهران (227)
شهرستان (14)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (241) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سینوهه: پزشک مخصوص فرعون
نويسنده:میکا والتاری ؛ مترجم:ذبیح‌الله منصوری - زرین - دیویی: 894.54133 - 498 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 66 سال 1394 - 6 -068-407-964-978 انتخاب
2- سینوهه: پزشک مخصوص فرعون "متن کامل"
نويسنده:میکا والتاری ؛ مترجم:ذبیح‌الله منصوری - زرین - دیویی: 894.54133 - 500 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 28 سال 1376 - 35000 ریال - 0 -069-407-964 انتخاب
3- سینوهه: پزشک مخصوص فرعون "متن کامل"
نويسنده:میکا والتاری ؛ مترجم:ذبیح‌الله منصوری - زرین - دیویی: 894.54133 - 510 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 64 سال 1392 - 2 -068-407-964 انتخاب
4- میکائیل: از واتیکان تا ایاصوفیه
نويسنده:میکا والتاری ؛ مترجم:اسماعیل قهرمانی‌پور ؛ مترجم:شهلا انسانی - سمیر - دیویی: 894.54133 - 634 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1396 - 0 -032-220-964-978 انتخاب
5- سینوهه: پزشک مخصوص فرعون "متن کامل"
نويسنده:میکا والتاری ؛ مترجم:ذبیح‌الله منصوری - زرین - دیویی: 894.54133 - 512 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 43 سال 1383 - 2 -068-407-964 انتخاب
6- سینوهه: پزشک مخصوص فرعون
نويسنده:میکا والتاری ؛ مترجم:وحیده شکری - هفت سنگ - دیویی: 894.54133 - 512 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 9 -0-96725-600-978 انتخاب
7- سینوهه پزشک مخصوص فرعون "متن کامل"
نويسنده:میکا والتاری ؛ مترجم:رضا زارع ؛ مترجم:زهره زندیه - آوای ماندگار - دیویی: 894.54133 - 784 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1397 - 560000 ریال - 0 -57-6512-600-978 انتخاب
8- سینوهه: پزشک مخصوص فرعون
نويسنده:میکا والتاری ؛ مترجم:ذبیح‌الله منصوری - زرین - دیویی: 894.54133 - 496 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری - چاپ 12 سال 1368 - انتخاب
9- سینوهه پزشک مخصوص فرعون
نويسنده:میکا والتاری ؛ مترجم:ذبیح‌الله منصوری - زرین - دیویی: 894.54133 - 500 صفحه - وزیری - چاپ 5 سال 1365 - 950 ریال - انتخاب
10- سینوهه: پزشک مخصوص فرعون
نويسنده:میکا والتاری ؛ مترجم:ذبیح‌الله منصوری - زرین - دیویی: 894.54133 - 497 صفحه - جلد 1 - چاپ 13 سال 1369 - 5000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 25