لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(47)
چاپ مجدد (181)
تالیف (0)
ترجمه (228)
تهران (217)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (228) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سینوهه: پزشک مخصوص فرعون "متن کامل"
نويسنده:میکا والتاری ؛ مترجم:ذبیح‌الله منصوری - زرین - دیویی: 894.54133 - 496 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 43 سال 1383 - 5000 نسخه - 0 -069-407-964 انتخاب
2- سینوهه پزشک مخصوص فرعون
نويسنده:میکا والتاری ؛ مترجم:هاله هنرزاد ؛ ويراستار:میروحید ذنوبی - نیک فرجام - دیویی: 894.54133 - 888 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 7 -21-7159-600-978 انتخاب
3- سقوط قسطنطنیه از زبان غلام سلطان محمد فاتح به انضمام جنگ دریایی لپانت
نويسنده:میکا والتاری ؛ مترجم:ذبیح‌الله منصوری - زرین - دیویی: 894.54133 - 564 صفحه - وزیری - چاپ 3 سال 1365 - 4000 نسخه - 1200 ریال - انتخاب
4- سینوهه
نويسنده:میکا والتاری ؛ مترجم:احمد بهپور - جویا - دیویی: 894.54133 - 676 صفحه - وزیری - چاپ 3 سال 1370 - 4500 ریال - انتخاب
5- سینوهه: پزشک مخصوص فرعون
نويسنده:میکا والتاری ؛ مترجم:ذبیح‌الله منصوری - زرین - دیویی: 894.54133 - 496 صفحه - وزیری - چاپ 18 سال 1371 - 10000 نسخه - 6500 ریال - انتخاب
6- میکائیل: از واتیکان تا ایاصوفیه
نويسنده:میکا والتاری ؛ مترجم:اسماعیل قهرمانی‌پور ؛ مترجم:شهلا انسانی - سمیر،آریابان - دیویی: 894.54133 - 634 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 200 نسخه - 0 -032-220-964-978 انتخاب
7- سینوهه: پزشک مخصوص فرعون "متن کامل"
نويسنده:میکا والتاری ؛ مترجم:ذبیح‌الله منصوری - زرین - دیویی: 894.54133 - 496 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 40 سال 1381 - 6000 نسخه - 70000 ریال - 0 -069-407-964 انتخاب
8- سینوهه: پزشک مخصوص فرعون "متن کامل"
نويسنده:میکا والتاری ؛ مترجم:ذبیح‌الله منصوری - زرین - دیویی: 894.54133 - 546 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 38 سال 1380 - 6000 نسخه - 55000 ریال - 0 -069-407-964 انتخاب
9- سینوهه: پزشک مخصوص فرعون
نويسنده:میکا والتاری ؛ مترجم:رضا زارع ؛ مترجم:زهره زندیه - آزرمیدخت - دیویی: 894.54133 - 792 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1397 - 500 نسخه - 1000000 ریال - 0 -53-7241-600-978 انتخاب
10- سینوهه: پزشک مخصوص فرعون "متن کامل"
نويسنده:میکا والتاری ؛ مترجم:ذبیح‌الله منصوری - زرین - دیویی: 894.54133 - 546 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 29 سال 1377 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 0 -069-407-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 23