لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(107)
چاپ مجدد (315)
تالیف (2)
ترجمه (420)
تهران (411)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (422) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- توفان برگ و چند داستان دیگر
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:هرمز عبداللهی - نشر چشمه - 206 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2200 نسخه - 16000 ریال - 9 -166-362-964 انتخاب
2- خزان خودکامه
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:اسدالله امرائی - ثالث - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 700 نسخه - 285000 ریال - 0 -662-380-964-978 انتخاب
3- گزارش یک قتل از پیش اعلام شده
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:کیومرث پارسای - آریابان - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1394 - 1100 نسخه - 95000 ریال - 9 -36-7196-964 انتخاب
4- از عشق و شیاطین دیگر
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:جاهد جهانشاهی - موسسه انتشارات نگاه - 206 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 3 -303-351-964 انتخاب
5- صد سال تنهایی
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:کیومرث پارسای - آریابان - 560 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 4100 نسخه - 52000 ریال - 9 -22-7196-964 انتخاب
6- یادداشت‌های پنج‌ساله
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:بهمن فرزانه - نشر ثالث - 356 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 6 سال 1391 - 2200 نسخه - 110000 ریال - 3 -715-380-964-978 انتخاب
7- ژنرال در هزار توی خود
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:هوشنگ اسدی ؛ ويراستار:محمدتقی فرامرزی - ثالث - 348 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 85000 ریال - 5 -737-380-964-978 انتخاب
8- صد سال تنهایی
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:بهمن فرزانه - امیرکبیر - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1396 - 5000 نسخه - 190000 ریال - 0 -1383-00-964-978 انتخاب
9- عشق سالهای وبا
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:کیومرث پارسای - آریابان - 520 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1390 - 4400 نسخه - 100000 ریال - 964-7196-30-X انتخاب
10- صد سال تنهایی
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:زهره زندیه - آزرمیدخت - 476 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 480000 ریال - 6 -77-7241-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 43