لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(139)
چاپ مجدد (348)
تالیف (2)
ترجمه (485)
تهران (456)
شهرستان (31)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (487) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زنده‌ام که روایت کنم
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:کاوه میرعباسی - نی - دیویی: 863.64 - 698 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 11 سال 1393 - 300000 ریال - 7 -725-312-964 انتخاب
2- ساعت نحس
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:علیرضا فرهمند - محیط - دیویی: 863.64 - 258 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1362 - 400 ریال - انتخاب
3- ساعت نحس
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:علیرضا فرهمند - محیط - دیویی: 863.64 - 257 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1373 - 2900 ریال - انتخاب
4- صد سال تنهایی
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:کیومرث پارسای - آریابان - دیویی: 863.64 - 560 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1388 - 90000 ریال - 9 -22-7196-964 انتخاب
5- ژنرال در هزار توی خویش
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:کیومرث پارسای - آریابان - دیویی: 863.64 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 120000 ریال - 3 -54-7196-964-978 انتخاب
6- ساعت شوم
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:کیومرث پارسای - آریابان - دیویی: 863.64 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 160000 ریال - 3 -38-7196-964-978 انتخاب
7- صد سال تنهایی
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:زهره روشنفکر - مجید - دیویی: 863.64 - 454 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 6 سال 1396 - 300000 ریال - 4 -106-453-964-978 انتخاب
8- صد سال تنهایی
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:بیتا حکمی ؛ مقدمه:مهدی افشار - کتاب پارسه - دیویی: 863.64 - 512 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 68000 ریال - 1 -6-90849-964-978 انتخاب
9- زنی که هر روز راس ساعت 6 صبح می‌آمد
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:نیکتا تیموری - آریابان - دیویی: 863.64 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1391 - 65000 ریال - 6 -15-7196-964 انتخاب
10- صد سال تنهایی
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:بهمن فرزانه - امیرکبیر - دیویی: 863.64 - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 16 سال 1398 - 580000 ریال - 0 -1383-00-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 49