لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(102)
چاپ مجدد (244)
تالیف (331)
ترجمه (15)
تهران (326)
شهرستان (20)
كودك و نوجوان (340)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (346) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه‌های طاقدیس
نويسنده:حسین استادولی - نشر دانش‌آموز - دیویی: 8fa3.62 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 4000 ریال - 0 -22-6316-964 انتخاب
2- 61 داستان گلچین: مجموعه‌ای از داستانهای ایرانی برای کودکان و نوجوانان
نويسنده:اسماعیل برادران‌شاهرودی - جواهری - دیویی: 8fa3.6208 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1387 - 15000 ریال - 7 -9-90102-964 انتخاب
3- پادشاه و سه پسرش
مترجم:فاطمه توفیقی - بوستان کتاب - دیویی: 808.83 - 67 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 5200 ریال - 4 -105-548-964-978 انتخاب
4- کودک و طوفان
نويسنده:حسین فتاحی - انتشارات برگ - دیویی: 8fa3.62 - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 3900 ریال - 0 -211-471-964 انتخاب
5- از کرانه‌های کودکی تا کناره‌های جوانی
نويسنده:محمد حاجی‌معصومیان ؛ ويراستار:مهدی باستین - جاده ابریشم - دیویی: 8fa3 - 32 صفحه - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 1500 ریال - 964-6225-56-X انتخاب
6- پنج داستان کوتاه: برای کودکان و نوجوانان
بازنويسي:محمود نعیمی‌ذاکر ؛ نقاش:منوچهر عبدالله‌زاده - قصه جهان‌نما - دیویی: 808.83 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1377 - 2500 ریال - 9 -11-6037-964 انتخاب
7- آنچه قاصد گفت: مجموعه داستان
نويسنده:محمدمهدی رسولی - محراب قلم - دیویی: 8fa3.62 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1377 - 1400 ریال - 0 -47-6005-964 انتخاب
8- بهترین داستانهای پندآموز ایرانی
نويسنده:مهرداد آهو - اروند - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1377 - 3500 ریال - 1 -1-90058-964 انتخاب
9- روزی بود و روزی نبود: کوزه عسل
نويسنده:محمد میرکیانی ؛ نقاش:محمدحسین صلواتیان ؛ ويراستار:ژاله راستانی - محراب قلم - دیویی: 398.2 - 72 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 7000 ریال - 0 -009-323-964 انتخاب
10- قصه‌های شیرین موش و گربه (شیخ بهایی)
بازنويسي:مصطفی رحماندوست ؛ نقاش:محمدعلی بنی‌اسدی - نشر پیدایش - دیویی: 8fa3.62 - 62 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1385 - 10000 ریال - 964-6055-15-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 35