لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (2)
تالیف (1)
ترجمه (5)
تهران (5)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ماندالا رنگ‌آمیزی برای بزرگسالان
گردآورنده:یاسمن رنجبر - پژوهشی نوآوران شریف - دیویی: 750 - 504 صفحه - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1200000 ریال - 3 -21-5953-600-978 انتخاب
2- هنردرمانی - ماندالا: برای افزایش هوش و بدست آوردن آرامش
- عسل نشر - دیویی: 750 - 94 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 300000 ریال - 0 -04-8293-600-978 انتخاب
3- هنردرمانی - ماندالا: برای افزایش هوش و بدست آوردن آرامش
- عسل نشر - دیویی: 750 - 94 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 300000 ریال - 0 -04-8293-600-978 انتخاب
4- دایره‌های شنی
نويسنده:ایلن ام‌رز ؛ نويسنده:ابی‌رز دالتو ؛ نويسنده:لوراجی واتس - ورجاوند - دیویی: 291.37 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 145000 ریال - 7 -11-5767-600-978 انتخاب
5- هنردرمانی - ماندالا: برای افزایش هوش و بدست آوردن آرامش
- عسل نشر - دیویی: 750 - 94 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 300000 ریال - 0 -04-8293-600-978 انتخاب
6- مندله نظریه و عمل: با اشاره خاص به روان‌شناسی جدید زیردانستگی
نويسنده:جوزپه توچی - دانشگاه غیر دولتی، غیر انتفاعی ادیان و مذاهب - دیویی: 291.37 - 186 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 45000 ریال - 8 -59-8090-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1