لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(212)
چاپ مجدد (221)
تالیف (17)
ترجمه (416)
تهران (396)
شهرستان (37)
كودك و نوجوان (25)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (433) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ناخمن: پنج داستان و دو مقاله
نويسنده:لئونارد مایکلز ؛ نويسنده:مهتاب کلانتری - نشر نی - دیویی: 813.54 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 16000 ریال - 0 -799-312-964 انتخاب
2- شباهت جعبه‌ی ویولن با تابوت
نويسنده:تنسی ویلیامز ؛ مترجم:ناتالی چوبینه - موسسه نگارش الکترونیک کتاب - دیویی: 813.54 - 26 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 30000 ریال - 6 -98-8009-600-978 انتخاب
3- قصه‌های از نظر سیاسی بی‌ضرر
نويسنده:جیمزفین گارنر ؛ مترجم:احمد پوری - مشکی - دیویی: 813.54 - 62 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 10000 ریال - 0 -17-8765-964 انتخاب
4- مامان و معنی زندگی: داستان‌های روان‌درمانی
نويسنده:اروین‌دی. یالوم ؛ مترجم:سپیده حبیب ؛ مقدمه:جعفر بوالهری - نشر قطره - دیویی: 813.54 - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 18 سال 1397 - 300000 ریال - 4 -207-119-600-978 انتخاب
5- ابدی‌ها
نويسنده:فیلیپ‌کی. دیک ؛ مترجم:پیمان صارمی ؛ مترجم:الهام حق‌پرست - کتابسرای ‌تندیس - دیویی: 813.54 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 160000 ریال - 1 -143-182-600-978 انتخاب
6- افسونگران تایتان
نويسنده:کورت ونه‌گات ؛ مترجم:علی‌اصغر بهرامی - نیلوفر - دیویی: 813.54 - 378 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 95000 ریال - 3 -505-448-964-978 انتخاب
7- سقراط برای کوچکترها
نويسنده:سیج اسمن ؛ مترجم:تینا حمیدی - نشر قطره - دیویی: 813.54 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 7000 ریال - 2 -636-341-964-978 انتخاب
8- دروغگویی روی مبل
نويسنده:اروین‌دی. یالوم ؛ مترجم:حسین کاظمی‌یزدی - صبح صادق - دیویی: 813.54 - 544 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1396 - 455000 ریال - 7 -16-7221-600-978 انتخاب
9- شانزدهم هپ‌ورث، 1924
نويسنده:جروم‌دیوید سالینجر ؛ مترجم:علی شیعه‌علی - سبزان - دیویی: 813.54 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 20000 ریال - 6 -36-5033-600-978 انتخاب
10- کفش‌های خدمتکار و داستان‌های دیگر
نويسنده:برنارد ملمود ؛ مترجم:امیرمهدی حقیقت ؛ ويراستار:مانلی شیرگیری - افق - دیویی: 813.54 - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 110000 ریال - 2 -948-369-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 44