لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6616)
چاپ مجدد (3946)
تالیف (10496)
ترجمه (66)
تهران (8082)
شهرستان (2480)
كودك و نوجوان (2093)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (10562) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سه قانون زندگی
بازنويسي:داوود غفارزادگان ؛ ويراستار:احمد بروجردی - سازمان‌ پژوهش ‌و برنامه‌ ریزی ‌آموزشی‌، دفتر انتشارات ‌کمک ‌آموزشی - دیویی: 8fa3.62 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2000 ریال - 3 -45-5667-964 انتخاب
2- دشمنان جامعه سالم (مجموعه داستان کوتاه)
نويسنده:سید ابراهیم نبوی - نشر نی - دیویی: 8fa3.62 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 6000 ریال - 1 -423-312-964 انتخاب
3- ماه در پرونده
نويسنده:سیروس شمیسا - فردوس - دیویی: 8fa3.62 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 14500 ریال - 964-320-006-X انتخاب
4- سیروس در اعماق
نويسنده:سیروس شمیسا - فردوس - دیویی: 8fa3.62 - 188 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 8500 ریال - 964-5509-05-X انتخاب
5- ضریح چشمهای تو: مجموعه داستان
نويسنده:سیدمهدی شجاعی - محراب قلم - دیویی: 8fa3.62 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1378 - 1500 ریال - 8 -43-6005-964 انتخاب
6- یک روز صبح (مجموعه داستان)
نويسنده:میثم رضایی - راهیان اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5500 ریال - 3 -01-6795-964 انتخاب
7- دیگر هیچ وقت ... (مجموعه داستان)
نويسنده:عزیز سنگ‌تراش - راهیان اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3500 ریال - 5 -00-6795-964 انتخاب
8- ضیافت شبانه (مجموعه داستان)
نويسنده:فرزانه کرم‌پور - راهیان اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 7500 ریال - 964-6795-03-X انتخاب
9- ملکه مارگو
نويسنده:منوچهر کی‌مرام - شباویز - دیویی: 8fa3.62 - 324 صفحه - جلد 2 - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 15000 ریال - انتخاب
10- ملکه مارگو
نويسنده:منوچهر کی‌مرام - شباویز - دیویی: 8fa3.62 - 320 صفحه - جلد 1 - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 15000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1057