لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(188)
چاپ مجدد (78)
تالیف (262)
ترجمه (4)
تهران (185)
شهرستان (81)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (266) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سفر به مشهد
نويسنده:محمدرضا آل‌ابراهیم ؛ ويراستار:ماندانا آل‌ابراهیم - سته‌بان - دیویی: 955.8222 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 0 -86-5209-600-978 انتخاب
2- دمی دور از هیاهو
نويسنده:ایرج شهرامی‌پور - ارسطو،سامانه اطلاع‌رسانی چاپ و نشر ایران - دیویی: 910.41 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 60000 ریال - 2 -40-7940-600-978 انتخاب
3- برگ اضافی: یادداشت‌هایی از شرق تا غرب
نويسنده:منصور ضابطیان - مثلث - دیویی: 910.41 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 180000 ریال - 7 -98-8496-964-978 انتخاب
4- بر مزار صائب تبریزی
نويسنده:حسین محمدزاده‌صدیق - تکدرخت - دیویی: 910.4 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 60000 ریال - 6 -75-6646-600-978 انتخاب
5- از این ستون به آن ستون: خرده‌روایت‌هایی از پیاده‌روی اربعین
نويسنده:محمدرضا وحیدزاده - شهید کاظمی - دیویی: 915.675044 - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 100000 ریال - 6 -61-6609-622-978 انتخاب
6- گردی در گردباد (سفرنامه‌ی حج)
نويسنده:غلامرضا خاکی - صدای معاصر - دیویی: 297.357 - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 390000 ریال - 4 -95-6494-964-978 انتخاب
7- سایه روشن (روزنوشت‌های سفری علمی - خانوادگی به استرالیا)
نويسنده:الهه دلشاد - پرستاران جوان - دیویی: 910.41 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1200000 ریال - 9 -46-7990-600-978 انتخاب
8- چای نعنا: سفرنامه و عکس‌های مراکش
نويسنده:منصور ضابطیان ؛ گرافيست:حبیب ایلون - مثلث - دیویی: 910.4 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200000 ریال - 9 -07-8482-600-978 انتخاب
9- از ورامین تا آذر گشسب (مجموعه 13 سفرنامه)
نويسنده:سعید وزیری - واج - دیویی: 920.710955 - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 50000 ریال - 4 -60-5851-964-978 انتخاب
10- چهارسو: سفرهای عارفانه انجمن پزشکان بیرجندی تهران
نويسنده:سیدمحمدعلی حافظی - خادم‌الرضا (ع) - دیویی: 955.0042 - 314 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1392 - 200000 ریال - 4 -062-206-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 27