لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7440)
چاپ مجدد (8767)
تالیف (9224)
ترجمه (6983)
تهران (13019)
شهرستان (3188)
كودك و نوجوان (16105)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (16207) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آقا کوچولوی شاد
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ بازنويسي:شیوا دوستانی ؛ مترجم:شهلا دوستانی - گوهر دانش - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 964-7173-13-X انتخاب
2- آقا کوچولوی نامرتب
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ بازنويسي:شیوا دوستانی ؛ مترجم:میلاد مینویی - گوهر دانش - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 0 -18-7173-964 انتخاب
3- آقا کوچولوی پرحرف
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ بازنويسي:شیوا دوستانی ؛ مترجم:شهرزاد کریمی - گوهر دانش - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 4 -16-7173-964 انتخاب
4- آقا کوچولوی ریزه‌میزه
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ بازنويسي:شیوا دوستانی ؛ مترجم:شهرزاد کریمی - گوهر دانش - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 3 -25-7173-964 انتخاب
5- آقا کوچولوی بداخلاق
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ بازنويسي:شیوا دوستانی ؛ مترجم:شهرزاد کریمی - گوهر دانش - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 3 -39-7173-964 انتخاب
6- آقا کوچولوی غیرممکن
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ بازنويسي:شیوا دوستانی ؛ مترجم:سیده‌زهرا موسوی - گوهر دانش - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 2 -20-7173-964 انتخاب
7- آقا کوچولوی فراموشکار
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ بازنويسي:شیوا دوستانی ؛ مترجم:شهرزاد کریمی - گوهر دانش - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 6 -15-7173-964 انتخاب
8- آقا کوچولوی بامزه
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ بازنويسي:شیوا دوستانی ؛ مترجم:شهرزاد کریمی - گوهر دانش - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 1 -12-7173-964 انتخاب
9- آقا کوچولوی رویایی
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ بازنويسي:شیوا دوستانی ؛ مترجم:شهرزاد کریمی - گوهر دانش - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 4 -50-7173-964 انتخاب
10- آقا کوچولوی برفی
نويسنده:راجر هارگریوز ؛ بازنويسي:شیوا دوستانی ؛ مترجم:شهرزاد کریمی - گوهر دانش - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 964-7173-27-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1621