لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7876)
چاپ مجدد (9290)
تالیف (9657)
ترجمه (7509)
تهران (13850)
شهرستان (3316)
كودك و نوجوان (17068)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (17166) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه نقطه و خط
نويسنده:ملیحه بهرامی‌پارسا ؛ نقاش:فرناز دلیلی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 ریال - 0 -524-436-964 انتخاب
2- آرزوی پرده حصیری
نويسنده:اعظم تبرایی ؛ نقاش:میترا چرخیان - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 8fa3.62 - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2500 ریال - 5 -527-436-964 انتخاب
3- یک صبح پاییزی
نويسنده:سیدحسین سیدی ؛ نقاش:علی دانشور - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 8fa3.62 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2500 ریال - 6 -535-436-964 انتخاب
4- درس آخر
نويسنده:محمد یزدان‌پناه ؛ ويراستار:منوچهر اسدی - درج - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3100 ریال - 9 -5-91766-964 انتخاب
5- آقا فیله و شکارچیها
نويسنده:دیوید مک‌فین ؛ مترجم:فروغ رستم‌زاده ؛ نقاش:شیرین شهلا - سیمای فرهنگ - دیویی: 823 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 1500 ریال - 3 -7-91494-964 انتخاب
6- خیاط شجاع جوان
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:ابراهیم بنانی ؛ ويراستار:فاطمه بنانی - سارا - دیویی: 823 - 12 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2300 ریال - 6 -8-90103-964 انتخاب
7- بچه‌های شهر آفتاب
نويسنده:علی فرخ‌مهر ؛ ويراستار:منوچهر اسدی - درج - دیویی: 8fa3.62 - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 4500 ریال - 5 -7-91766-964 انتخاب
8- نه هر زیدی
نويسنده:رضا حسین‌بیگی ؛ ويراستار:منوچهر اسدی - درج - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2500 ریال - 0 -4-91766-964 انتخاب
9- آقا بزرگ با نمک
نويسنده:سیدمحمد سادات‌اخوی - موسسه‌ فرهنگی ‌اهل ‌قلم - دیویی: 8fa3.62 - 64 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 1300 ریال - 2 -07-5568-964 انتخاب
10- خرگوش کوچولوی بی‌خانه
نويسنده:مارگارت ویس‌بران ؛ مترجم:ابراهیم بنانی ؛ ويراستار:فاطمه بنانی - سارا - دیویی: 823 - 20 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2600 ریال - 964-90103-6-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1717