لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (16)
تالیف (0)
ترجمه (36)
تهران (36)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (36) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تانگوی شیطان
نويسنده:لاسلو کراسناهورکایی ؛ مترجم:سپند ساعدی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 894.51134 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 250000 ریال - 6 -093-376-600-978 انتخاب
2- در
نويسنده:ماگدا سابو ؛ مترجم:نصراله مرادیانی - بیدگل - دیویی: 894.5113 - 464 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 400000 ریال - 9 -86-7806-600-978 انتخاب
3- رویاهای یک زن: داستان‌های کوتاه مجاری
نويسنده:تیبور سرس ؛ مترجم:بهناز امانی - ماهریس - دیویی: 894.5113 - 384 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 450000 ریال - 3 -05-6934-622-978 انتخاب
4- ترانه ایزا
نويسنده:ماگدا سابو ؛ مترجم:نگار شاطریان ؛ ويراستار:مریم فرنام - بیدگل - دیویی: 894.5113 - 528 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1399 - 890000 ریال - 4 -38-6863-622-978 انتخاب
5- نامزد من "از شاهکارهای ادبیات مجارستان"
نويسنده:لایوش زیلاهی ؛ مقدمه:محمد قاضی ؛ مترجم:عرفان قانعی‌فرد - دستان - دیویی: 894.51133 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 4500 ریال - 964-6555-08-X انتخاب
6- رویاهای یک زن: داستان‌‌های کوتاه مجازی به انتخاب سازمان یونسکو
نويسنده:تیبور چرش ؛ مترجم:بهناز امانی - ماهریس - دیویی: 894.5113 - 284 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 350000 ریال - 6 -27-9929-600-978 انتخاب
7- تانگوی شیطان
نويسنده:لاسلو کراسناهورکایی ؛ مترجم:سپند ساعدی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 894.51134 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 400000 ریال - 6 -093-376-600-978 انتخاب
8- در
نويسنده:ماگدا سابو ؛ مترجم:نصراله مرادیانی ؛ ويراستار:مریم فرنام - بیدگل - دیویی: 894.5113 - 478 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1399 - 580000 ریال - 9 -86-7806-600-978 انتخاب
9- بیرق انگلیس
نويسنده:ایمره کرتیس ؛ مترجم:پویا رفویی - ناهید - دیویی: 894.511334 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 9 -50-5865-600-978 انتخاب
10- رویاهای یک زن: داستان‌های کوتاه مجاری
نويسنده:تیبور سرس ؛ مترجم:بهناز امانی - ماهریس - دیویی: 894.5113 - 382 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 450000 ریال - 3 -05-6934-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4