لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(33)
چاپ مجدد (41)
تالیف (74)
ترجمه (0)
تهران (12)
شهرستان (62)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (74) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- داستانهایی از قهر خدا
نويسنده:مهدی صاحب‌هنر - مرسل - دیویی: 8fa3.620831 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 22000 ریال - 8 -90-6446-964-978 انتخاب
2- داستان‌هایی از لطف خدا، یا، جلوه‌هایی از رحمت حق
نويسنده:مهدی صاحب‌هنر - مرسل - دیویی: 297.68 - 152 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 12000 ریال - 5 -82-6446-964 انتخاب
3- داستان‌هایی از لطف خدا، یا، جلوه‌هایی از رحمت حق
نويسنده:مهدی صاحب‌هنر ؛ ويراستار:مهری مسگری‌نیاسر - مرسل - دیویی: 297.68 - 152 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1388 - 15000 ریال - 6 -128-972-964-978 انتخاب
4- از ایشان نیستی می‌گو از ایشان: مجموعه حکایات
نويسنده:کریم‌محمود حقیقی - ارمغان‌ طوبی،شاهچراغ - دیویی: 8fa3.008 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 30000 ریال - 6 -18-5163-600-978 انتخاب
5- از قیامت تا قیامت همراه با داستان‌های جذاب و شگفت‌انگیز
نويسنده:حسین محمدی - نگاه آشنا - دیویی: 8fa3.620831 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 45000 ریال - 1 -67-5416-600-978 انتخاب
6- داستان‌هایی از لطف خدا، یا، جلوه‌هایی از رحمت حق
نويسنده:مهدی صاحب‌هنر ؛ ويراستار:مهری مسگری‌نیاسر - مرسل - دیویی: 297.68 - 152 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 15000 ریال - 1 -39-8288-964-978 انتخاب
7- داستان‌هایی از لطف خدا, یا, جلوه هایی از رحمت حق
نويسنده:مهدی صاحب‌هنر - موسسه انتشارات مرسل - دیویی: 8fa3.620831 - 154 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 6800 ریال - انتخاب
8- داستان‌هایی از لطف خدا، یا، جلوه‌هایی از رحمت حق
نويسنده:مهدی صاحب‌هنر ؛ ويراستار:مهری مسگری‌نیاسر - مرسل - دیویی: 297.68 - 152 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 12000 ریال - 9 -39-8288-964 انتخاب
9- قصه‌های دلبران
نويسنده:قهرمان رضایی - آثار دانشوران - دیویی: 8fa3.6208 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 25000 ریال - 6 -13-5775-600-978 انتخاب
10- داستان‌هایی از لطف خدا، یا، جلوه‌هایی از رحمت حق
نويسنده:مهدی صاحب‌هنر ؛ ويراستار:مهری مسگری‌نیاسر - مرسل - دیویی: 297.68 - 152 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1389 - 25000 ریال - 9 -127-972-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8