لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(220)
چاپ مجدد (401)
تالیف (31)
ترجمه (590)
تهران (613)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (619)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (621) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خانم فابیان، سرایدار قهرمان
نويسنده:دن گوتمن ؛ مترجم:محبوبه نجف‌خانی ؛ ويراستار:شهره احدیث - افق، کتابهای فندق - دیویی: 813 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 8 -793-369-964-978 انتخاب
2- آقای میچل، دانشمند خل و چل!
نويسنده:دن گوتمن ؛ مترجم:محبوبه نجف‌خانی ؛ تصويرگر:جیم پایلوت - افق - دیویی: 813.52 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 6 -784-369-964-978 انتخاب
3- مدرسه چه خوبه
نويسنده:لورن چایلد ؛ مترجم:فراز پندار - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 371.713 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 18000 ریال - 4 -281-389-964-978 انتخاب
4- خاطرات یک بی‌عرضه: دفترچه قرمز
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:ندا شادنظر ؛ ويراستار:رامین مولایی - ایران بان - دیویی: 741.5 - 226 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1396 - 500 نسخه - 135000 ریال - 2 -80-2980-964-978 انتخاب
5- خاطرات یک بچه‌ی چلمن
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:سارا اسفندیارپور - حوض نقره - دیویی: 741.5 - 224 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 1100 نسخه - 70000 ریال - 1 -92-5270-600-978 انتخاب
6- خاطرات یک بچه‌ی چلمن: آن قدیم‌ها چه خوب بود!
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:تبسم آتشین‌جان - حوض نقره - دیویی: 741.5 - 216 صفحه - جلد 11 - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 6 -297-194-600-978 انتخاب
7- خاطرات یک بچه‌ی چلمن: آن قدیم‌ها چه خوب بود!
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:تبسم آتشین‌جان - حوض نقره - دیویی: 741.5 - 216 صفحه - جلد 11 - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 3000 نسخه - 120000 ریال - 6 -297-194-600-978 انتخاب
8- خاطرات یک بی‌عرضه: دفترچه قرمز
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:ندا شادنظر ؛ ويراستار:رامین مولایی - ایران بان،قطره - دیویی: 741.5 - 224 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1394 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 2 -80-2980-964-978 انتخاب
9- خانم مارکوزه، راهنمای موزه
نويسنده:دن گوتمن ؛ مترجم:محبوبه نجف‌خانی ؛ تصويرگر:جیم پایلوت - افق، کتابهای فندق - دیویی: 813 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 1 -789-369-964-978 انتخاب
10- دری و دوست راست راستکی‌اش
نويسنده:ابی هنلن ؛ مترجم:نلی محجوب ؛ ويراستار:فرزانه آقاپور - پرتقال - دیویی: 813.54 - 154 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 3 -15-8111-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 63