لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (21)
تالیف (2)
ترجمه (37)
تهران (37)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (39) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سلاخ‌خانه شماره 5
نويسنده:کورت ونه‌گات ؛ مترجم:علی‌اصغر بهرامی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 813.54 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 2000 نسخه - 23000 ریال - 0 -49-6751-964 انتخاب
2- سلاخ‌خانه شماره 5
نويسنده:کورت ونه‌گات ؛ مترجم:علی‌اصغر بهرامی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 813.54 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 1500 نسخه - 35000 ریال - 0 -49-6751-964 انتخاب
3- سکوت دریا
مترجم:ژرژ پطرسی ؛ ويراستار:مهدی نوری ؛ ويراستار:نازنین دیهیمی - ماهی - دیویی: 843.914 - 86 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1500 نسخه - 0 -255-209-964-978 انتخاب
4- مرد دهم
نويسنده:گراهام گرین ؛ مترجم:مهران توکلی - فرزان روز - دیویی: 823.914 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 600 نسخه - 160000 ریال - 6 -429-321-964-978 انتخاب
5- خاطرات ناخدای زیردریایی
نويسنده:لندروم‌بروئر شتلز ؛ مترجم:ذبیح‌الله منصوری - زرین - دیویی: 833.914 - 320 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1376 - 3300 نسخه - 12500 ریال - 0 -105-407-964 انتخاب
6- سلاخ‌خانه شماره 5
نويسنده:کورت ونه‌گات ؛ مترجم:علی‌اصغر بهرامی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 813.54 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 2000 نسخه - 55000 ریال - 0 -49-6751-964 انتخاب
7- می‌توان فراموش کرد؟
نويسنده:هانس‌ولفگانگ کخ ؛ مترجم:پریچهر معتمدگرجی - مروارید - دیویی: 823.91 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 550 نسخه - 100000 ریال - 2 -28-8838-964-978 انتخاب
8- داستان‌های علمی: گذر زمین و 3 داستان دیگر
نويسنده:آرتور سی‌کلارک ؛ نويسنده:جان‌ کمپل ؛ نويسنده:جیمز بلیش - محراب قلم - دیویی: 808.831 - 176 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 2200 نسخه - 18000 ریال - 8 -760-323-964-978 انتخاب
9- آدم، کجا بودی؟
نويسنده:هاینریش بل ؛ مترجم:سارنگ ملکوتی - نگاه - دیویی: 833.914 - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2000 نسخه - 250000 ریال - 6 -345-376-600-978 انتخاب
10- فرمانده بعد از خدا
نويسنده:کارل دونیتس ؛ نويسنده:ژرژ بلون ؛ نويسنده:پیر لافون - گلبانگ - دیویی: 833.914 - 368 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1379 - 5500 نسخه - 19500 ریال - 2 -05-7004-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4