لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (21)
تالیف (2)
ترجمه (37)
تهران (37)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (39) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- می‌توان فراموش کرد؟
نويسنده:هانس‌ولفگانگ کخ ؛ مترجم:پریچهر معتمدگرجی - مروارید - دیویی: 823.91 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 100000 ریال - 2 -28-8838-964-978 انتخاب
2- صلح
نويسنده:ریچارد باوش ؛ مترجم:حسین کاظمی‌یزدی - شرکت نشر افسون خیال - دیویی: 813.54 - 188 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 67000 ریال - 5 -6-92006-600-978 انتخاب
3- داستان‌های علمی: گذر زمین و 3 داستان دیگر
نويسنده:آرتور سی‌کلارک ؛ نويسنده:جان‌ کمپل ؛ نويسنده:جیمز بلیش - محراب قلم - دیویی: 808.831 - 176 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 18000 ریال - 8 -760-323-964-978 انتخاب
4- جزیره‌ی توفان
نويسنده:کن فالت ؛ مترجم:طاهره صدیقیان - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 813.914 - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 45000 ریال - 6 -68-8564-964-978 انتخاب
5- هفت روز در هفته
نويسنده:یوسف قعید ؛ مترجم:هدایت‌الله تقی‌زاده - دارالهدایه - دیویی: 892.736 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 110000 ریال - 2 -16-8919-600-978 انتخاب
6- سلاخ‌خانه شماره 5
نويسنده:کورت ونه‌گات ؛ مترجم:علی‌اصغر بهرامی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 813.54 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 35000 ریال - 0 -49-6751-964 انتخاب
7- آدم کجا بودی؟
نويسنده:هاینریش بول ؛ مترجم:ناتالی چوبینه - پیام ‌امروز - دیویی: 833.914 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 120000 ریال - 5 -48-5706-964-978 انتخاب
8- وصیت‌نامه آدولف هیتلر و داستان حماسی وافن اس اس
مترجم:حمیدرضا نیک‌بخش ؛ مترجم:خشایار ساسانی - ترآوا - دیویی: 943.086092 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 55000 ریال - 9 -45-6349-600-978 انتخاب
9- سلاخ‌خانه شماره 5
نويسنده:کورت ونه‌گات ؛ مترجم:علی‌اصغر بهرامی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 813.54 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1397 - 300000 ریال - 1 -49-6751-964-978 انتخاب
10- سلاخ‌خانه شماره 5
نويسنده:کورت ونه‌گات ؛ مترجم:علی‌اصغر بهرامی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 813.54 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 23000 ریال - 0 -49-6751-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4