لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(36)
چاپ مجدد (71)
تالیف (2)
ترجمه (105)
تهران (64)
شهرستان (43)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (107) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سه‌شنبه‌ها با موری
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:علیرضا نوری - آوای مکتوب - دیویی: 378.12092 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 9 -6-94020-600-978 انتخاب
2- سه‌شنبه‌ها با موری
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:زهرا آلوشی - نیک فرجام - دیویی: 378.12092 - 192 صفحه - رحلی کوچک (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 9 -72-7159-600-978 انتخاب
3- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگ‌ترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:ماندانا قهرمانلو - نشر قطره - دیویی: 378.12092 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 23 سال 1396 - 4000 نسخه - 190000 ریال - 2 -313-341-964-978 انتخاب
4- سه‌شنبه‌ها با موری
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:شهرزاد ضیایی ؛ ويراستار:ساره حسینی‌عطار - شمشاد - دیویی: 378.12092 - 194 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 750 نسخه - 115000 ریال - 7 -18-8392-600-978 انتخاب
5- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:رضا زارع ؛ ويراستار:محمد عبدالملکی - پدیده دانش - دیویی: 378.12092 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 150000 ریال - 5 -46-6052-600-978 انتخاب
6- سه‌شنبه‌ها با موری
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:رضا حسن‌زاده - تلاش اندیشه - دیویی: 378.12092 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 240000 ریال - 9 -02-6638-622-978 انتخاب
7- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگ‌ترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:رضا زارع - باران خرد - دیویی: 378.12092 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 1 -00-6199-622-978 انتخاب
8- سه‌شنبه‌ها با موری
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:شهرزاد ضیایی ؛ ويراستار:ساره حسینی‌عطار - شمشاد - دیویی: 378.12092 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1397 - 750 نسخه - 150000 ریال - 7 -18-8392-600-978 انتخاب
9- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگ‌ترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:ماندانا قهرمانلو - نشر قطره - دیویی: 378.12092 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1392 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 2 -313-341-964-978 انتخاب
10- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگ‌ترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:رضا زارع - پر،یمام - دیویی: 378.12092 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 110 نسخه - 150000 ریال - 1 -93-8137-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11