لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(52)
چاپ مجدد (85)
تالیف (4)
ترجمه (133)
تهران (78)
شهرستان (59)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (137) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سه‌شنبه‌ها با موری: یک پیرمرد، یک جوان و بزرگ‌ترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:ماندانا قهرمانلو - نشر قطره - دیویی: 378.12092 - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 20000 ریال - 6 -313-341-964 انتخاب
2- سه‌شنبه‌ها با موری
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:محمود دانایی - صبح صادق - دیویی: 378.12092 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1393 - 100000 ریال - 2 -99-8403-964-978 انتخاب
3- سه‌شنبه‌ها با موری
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:رضا حسن‌زاده - تلاش اندیشه - دیویی: 378.12092 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 240000 ریال - 9 -02-6638-622-978 انتخاب
4- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگ‌ترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:ماندانا قهرمانلو - نشر قطره - دیویی: 378.12092 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1392 - 95000 ریال - 2 -313-341-964-978 انتخاب
5- سه‌شنبه‌ها با موری
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:محمود دانایی - صبح صادق - دیویی: 378.12092 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 135000 ریال - 2 -99-8403-964-978 انتخاب
6- سه‌شنبه‌ها با موری
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:رضا حسن‌زاده - کاریز - دیویی: 378.12092 - 167 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 300000 ریال - انتخاب
7- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگ‌ترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:رضا زارع - باران خرد - دیویی: 378.12092 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200000 ریال - 1 -00-6199-622-978 انتخاب
8- سه‌شنبه‌ها با موری: یک پیرمرد، یک جوان و بزرگ‌ترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:ماندانا قهرمانلو - نشر قطره - دیویی: 378.12092 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 30000 ریال - 6 -313-341-964 انتخاب
9- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگ‌ترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:ماندانا قهرمانلو - نشر قطره - دیویی: 378.12092 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1390 - 55000 ریال - 2 -313-341-964-978 انتخاب
10- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگ‌ترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:ماندانا قهرمانلو - نشر قطره - دیویی: 378.12092 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1393 - 130000 ریال - 2 -313-341-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14